שעות קבלה במדורים

לידיעתכם: סטודנט שמבקש להגיע לאחת מהיחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים, שלא בשעות הקבלה הרגילות, מוזמן לפנות למרכז שירות וגיוס (שמ"ע לשעבר) ולתאם מועד חלופי.

ניתן לפנות בטלפון: 9392*, 03-5317000

בדוא"ל: טופס פנייה

להלן שעות הקבלה בכל היחידות המנהליות הנותנות שירות לסטודנטים באוניברסיטה (להוציא אלה שמפורטים בהמשך), המדור לקבלת תלמידים, מדור תוכניות לימודים ומעקב (תל"מ), מדור סטטוס, משרד הרשם, מדור שכר לימוד, בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי), לשכת דיקאן הסטודנטים, המזכירויות במחלקות האקדמיות, מזכירות הפקולטה למשפטים והפקולטה למדעי החיים

בימים א' ג' בשעות 11:30 - 14:00
בימים ב' ה' בשעות 08:30 - 10:30

בימי ד ובערבי חג אין קבלת קהל

מחלקת שכר לימוד:
ימים א,ג בשעות 10:00 - 14:00
ימים ב,ה בשעות 08:30 - 12:30
בתקופת הבחינות המדור פתוח גם חצי שעה לפני מועד הבחינה.

במדור בחינות 
ימים א-ה בשעות: 8:00 - 9:00,  11:30 - 12:30, 15:00 - 16:00

במרכז שירות וגיוס (שמ"ע לשעבר)

1. המודיעין הפרונטלי
ימים א-ה בשעות 9:00- 17:00 ברציפות
יום ו' בשעות 8:30 - 12:00

2. המוקד הטלפוני
ימים א-ה בשעות 9:00 - 17:00 ברציפות