שעות קבלה במדורים

לידיעתכם: סטודנט שמבקש להגיע לאחת מהיחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים, שלא בשעות הקבלה הרגילות, מוזמן לפנות למרכז שירות וגיוס (שמ"ע לשעבר) ולתאם מועד חלופי.

ניתן לפנות בטלפון: 9392*, 03-5317000

באמצעות: טופס פנייה

להלן שעות הקבלה בכל היחידות המנהליות הנותנות שירות לסטודנטים באוניברסיטה (להוציא אלה שמפורטים בהמשך), המדור לקבלת תלמידים, מדור תוכניות לימודים ומעקב (תל"מ), מדור סטטוס, משרד הרשם, מדור שכר לימוד, בית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני ושלישי), לשכת דיקאן הסטודנטים, המזכירויות במחלקות האקדמיות, מזכירות הפקולטה למשפטים והפקולטה למדעי החיים

בימים א' ג' בשעות 11:30 - 14:00
בימים ב' ה' בשעות 08:30 - 10:30

בימי ד ובערבי חג אין קבלת קהל

במדור בחינות 
ימים א-ה בשעות: 8:00 - 9:00,  11:30 - 12:30, 15:00 - 16:00

במרכז שירות וגיוס (שמ"ע לשעבר)

לדף המידע של מרכז שירות וגיוס