ביה"ס לתקשורת

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 201510419 99.1 תקשורת
2 319390605 96 תקשורת
3 206795049 95.8 תקשורת
4 311323331 95.6 תקשורת
5 204483770 95.1 תקשורת
6 752900576 95 תקשורת