המחלקה לפיסיקה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 206648495 99.1 פיסיקה
2 315466367 98.3 פיסיקה
3 211501192 97.9 פיסיקה
4 206013302 97.7 פיסיקה
5 209399146 97.5 פיסיקה
6 205543705 97.1 ביופיסיקה