המחלקה לכימיה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי
1 311219208 98.8
2 315564708 98.6
3 206511412 97.8