ביה"ס לאופטומטריה

 

 

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי
1 304964364 96.7
2 311319800 95.7
3 204106835 95.7
4 209281310 95.6