הפקולטה להנדסה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 212148910 99.5 הנדסת מחשבים
2 314921826 98.5 הנדסת חשמל
3 209511583 97.9 הנדסת חשמל
4 316084748 97.6 הנדסת חשמל
5 311206155 97.5 הנדסת חשמל
6 323082651 97.4 הנדסת מחשבים
7 318234259 96.8 הנדסת חשמל
8 203340153 96.8 הנדסת חשמל
9 208761296 96.6 הנדסת מחשבים
10 308087931 96.2 הנדסת חשמל
11 212201594 95.9 הנדסת מחשבים
12 316080019 95.8 הנדסת חשמל
13 204621031 95.8 הנדסת חשמל
14 319032561 95.7 הנדסת חשמל
15 204271852 95.7 הנדסת חשמל