הפקולטה למדעי החיים

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 312329998 98.9 מדעי החיים
2 308382431 98.5 מדעי החיים
ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית
3 206173791 97.8 מדעי החיים
4 62857982 97.7 מדעי החיים
ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית
5 207386996 97.6 מדעי החיים
6 315205336 97.5 מדעי החיים
7 312290034 97.5 מדעי החיים
8 312327547 97.5 ביוטכנולוגיה
9 318631439 97.4 ביוטכנולוגיה
10 319379483 97 מדעי החיים
11 313465965 96.8 ביולוגיה חישובית
12 336070115 96.7 ביוטכנולוגיה
13 313473977 96.1 ביוטכנולוגיה
14 209237403 96.1 ביוטכנולוגיה
15 313466955 96 ביולוגיה חישובית
16 204331318 96 מדעי החיים
ביולוגיה מולקולרית תאית ורפואית
17 301627840 96 ביוטכנולוגיה