ביה"ס לחינוך

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 205593890 98.7 יעוץ חינוכי
2 205945108 98.6 מנהיגות וניהול מערכות חינוך
3 315781104 97.8 יעוץ חינוכי
4 206261810 97.6 חינוך מיוחד
5 305179848 97.2 מנהיגות וניהול מערכות חינוך
6 305343139 97 מנהיגות וניהול מערכות חינוך
7 316382704 96.7 יעוץ חינוכי
8 316487701 96.6 יעוץ חינוכי
9 207947821 96.5 חינוך מיוחד
10 205584097 96.4 חינוך מיוחד
11 205873953 96.4 יעוץ חינוכי
12 311230809 96.3 מנהיגות וניהול מערכות חינוך
13 315530014 96.3 חינוך מיוחד