המחלקה לגיאוגרפיה

 

 

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 203099031 98.1 גיאוגרפיה וסביבה
2 304973084 95.1 גיאוגרפיה וסביבה