החוג המשולב למדעי החברה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 313416091 98.2 החוג המשולב למדעי החברה - כלל
לימודים בתחומי כלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה
  מסלול פרט    
1 YA2667001 98 החוג המשולב למדעי החברה - פרט
לימודים בתחומי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה
2 205540255 97.2 החוג המשולב למדעי החברה - פרט
לימודים בתחומי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה
3 206728719 97.1 החוג המשולב למדעי החברה - פרט
לימודים בתחומי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה
4 205356652 96.3 החוג המשולב למדעי החברה - פרט
לימודים בתחומי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה
  רנטגן    
1 308280239 99.7 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
2 314988163 99.6 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
3 312191786 98.6 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
4 308052729 98.5 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
5 204488753 98.2 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
6 305238479 97.8 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות
7 316090802 97.6 חוג משולב למדעי החברה
לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים במסלול לתלמידי רנטגנאות ודימות