המחלקה לכלכלה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 307969824 97.8 כלכלה - מנהל עסקים
2 311337117 97 כלכלה - חשבונאות
3 316590389 96.8 כלכלה - מנהל עסקים
4 207524968 96.5 כלכלה
5 315641225 96.3 כלכלה - מנהל עסקים
6 205946833 96.3 כלכלה - מנהל עסקים
7 207149238 96.2 כלכלה-מנהל עסקים
8 204209274 95.7 כלכלה - עיונית
9 318604220 95.4 כלכלה - מנהל עסקים
10 206506164 95.4 כלכלה - חשבונאות
11 203260237 95.3 כלכלה - חשבונאות