המחלקה לסוציולוגיה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי
1 204093876 98.3
2 205987100 96
3 206082836 96
4 205987118 95.9
5 311355127 95.5
6 311489975 95.5