הפקולטה למדעי הרוח

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 203907134 96.8 היסטוריה כללית
1 307270645 96.3 פילוסופיה כללית
       
1 315522227 91.2 ספרות משווה
       
1 203436431 97.5 לימודי מידע טכנולוגיות אינטרנט
2 314673955 95.2 לימודי מידע
       
1 305363244 97.9 ערבית
2 308031061 95.1 ערבית
3 207044595 95 ערבית
       
1 305608838 97.6 אנגלית - ספרות
2 204938203 97.4 אנגלית - בלשנות
3 341040061 95.5 אנגלית - בלשנות
4 337753545 95.3 אנגלית - ספרות
5 333443448 95.2 אנגלית - בלשנות
       
1 203742580 96 תרבות צרפת
       
1 54748728 93 לימודים קלאסיים
       
1 305068496 94.4 מוזיקה - טכנולוגיות מוזיקליות
       
1 25354507 99.3 רב תחומי במדעי הרוח
2 312328230 96.3 רב תחומי במדעי הרוח