לימודים בינתחומיים - מדעי המוח לתואר ראשון

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 305610750 97.8 מדעי המוח
2 316367028 97.6 מדעי המוח
3 311454110 97 מדעי המוח
4 205603699 96.8 מדעי המוח במסלול הביולוגי