הפקולטה למדעי היהדות

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול
1 315960997 97.1 תנ"ך- דו ראשי מובנה
       
1 200771699 93.5 תלמוד
       
1 336133053 93.2 תולדות ישראל ויהדות זמננו
       
1 305373755 99 לשון עברית
       
1 204497804 92.7 ספרות עם ישראל
       
1 311227722 97 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
2 302211263 95.4 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
       
1 311119812 98 לימודי המזרח התיכון
2 305429557 97.2 לימודי המזרח התיכון
3 200526226 96.2 לימודי המזרח התיכון
4 318407178 96.2 לימודי המזרח התיכון
5 205669641 96 לימודי המזרח התיכון
       
1 313260630 96.9 אמנות יהודית
       
1 205421084 95.8 מחשבת ישראל