רשימה לא סופית של מצטיינים דקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,

שלום רב,

להלן הרשימה הזמנית של הסטודנטים המצטיינים בתואר ראשון בשנה"ל תשע"ח.

סטודנטים שסבורים כי הם צריכים להיכלל ברשימה ואינם נמצאים בה, מוזמנים להגיש ערעור בכתב עד לתאריך י' באדר א' תשע"ט, 15/2/19.

את הערעור נא לשלוח אל: אריה ארזי, סמנכ"ל לענייני סטודנטים, באמצעות טופס פנייה

ערעורים שיוגשו לאחר התאריך הנ"ל לא יובאו לדיון.

לתשומת לבכם: כיון שהרשימה כוללת את שלושת האחוזים העליונים בכל מחלקה הרי שערעורים שיתקבלו יכולים לגרום להוצאה של תלמידים המופיעים ברשימה הזמנית.

לאחר בדיקת כל הערעורים תפורסם רשימה סופית עם שמות הסטודנטים.

להלן רשימת הקריטריונים שלפיהם הופקו הרשימות.

בברכת הצלחה
מנהל הסטודנטים

הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
 
הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לניהול
המחלקה לפסיכולוגיה
ביה"ס לתקשורת
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחלקה לכלכלה
המחלקה למדעי המדינה
המחלקה לקרימינולוגיה
החוג המשולב במדעי החברה
המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
בית הספר לחינוך ע"ש פנחס חורגין
הפקולטה למדעי החיים 
ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה
הפקולטה להנדסה 
 
הפקולטה למדעי מדויקים
המחלקה לכימיה
המחלקה לפיסיקה
המחלקה למתמטיקה
המחלקה למדעי המחשב
 
הפקולטה למשפטים
 
היחידה ללימודים בינתחומיים 
מדעי המוח
 
המערך לתכניות יעודיות
ב.א. רב-תחומי מדעי החברה
תכנית המלט"ק
חרדית