רשימה לא סופית של מצטיינים דקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תש"פ

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,

שלום רב,

ראו בהמשך את הרשימות הזמניות של הסטודנטים המצטיינים בכל אחת מהמחלקות בתואר ראשון בשנה"ל תש"פ.

סטודנטים שסבורים כי הם צריכים להיכלל ברשימה ואינם נמצאים בה, מוזמנים להגיש ערעור בכתב עד לתאריך י"ב אדר, תשפ"א, 24 בפברואר 2021.

את הערעור נא לשלוח אל: לשכת מנהל הסטודנטים, באמצעות טופס פנייה. ערעורים שיוגשו לאחר התאריך הנ"ל לא יובאו לדיון.

לאחר בדיקת כל הערעורים תפורסם רשימה סופית עם שמות הסטודנטים.

להלן רשימת הקריטריונים שלפיהם הופקו הרשימות.

בברכה ובהצלחה,
מנהל הסטודנטים

 

הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
 
הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לניהול
המחלקה לפסיכולוגיה
ביה"ס לתקשורת
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחלקה לכלכלה
המחלקה למדעי המדינה
המחלקה לקרימינולוגיה
החוג המשולב במדעי החברה
המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
בית הספר לחינוך ע"ש פנחס חורגין
הפקולטה למדעי החיים 
ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה
הפקולטה להנדסה 
 
הפקולטה למדעי מדויקים
המחלקה לכימיה
המחלקה לפיסיקה
המחלקה למתמטיקה
המחלקה למדעי המחשב
 
הפקולטה למשפטים
 
היחידה ללימודים בינתחומיים 
מדעי המוח
 
המערך לתכניות יעודיות
ב.א. רב-תחומי מדעי החברה
תכניות המח"ר