רשימה לא סופית של מצטייני דקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ז

אל:  הסטודנטים בב.א. רב תחומי במדעי החברה בשנת תשע"ז

שלום רב,

להלן רשימות לא סופיות של מצטייני הדקן והרקטור לשנה"ל תשע"ז.

הרשימות הופקו בפעם הראשונה באמצעות תוכנת המחשוב החדשה של מנהל הסטודנטים - "אילנט" - ולכן חל עיכוב משמעותי בפרסומה – עמכם הסליחה.

סטודנטים שסבורים כי הם צריכים להיכלל ברשימה ואינם נמצאים בה, מוזמנים להגיש ערעור בכתב עד לתאריך י"ח אייר,  3/5/18.
את הערעור נא לשלוח אל: לשכת מנהל הסטודנטים בדוא"ל : dirstuad.office@biu.ac.il.

ערעורים שיוגשו לאחר התאריך הנ"ל לא יובאו לדיון.

לתשומת לבכם: כיון שהרשימה כוללת את שלושת האחוזים העליונים בכל מחלקה הרי שערעורים שיתקבלו יכולים לגרום
להוצאה של תלמידים המופיעים ברשימה זו.

לאחר בדיקת כל הערעורים תפורסם רשימה סופית עם שמות הסטודנטים.

 לרשימת הקריטריונים לפיהם הופקה הרשימה

בברכה
ובהצלחה
מנהל הסטודנטים

 

מערך התוכניות הייעודיות

ב.א. רב תחומי במדעי החברה ותכנית המלט"ק

תוכניות חרדית