נוהל רישום לתואר שלישי

החל משנה"ל תשפ"ב, כל תלמידי התואר השלישי ירשמו לקורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים ולקורסי אנגלית באמצעות מערכת הרישום לקורסים.

ניתן לצפות במועד חלון הזמן שלך במערכת אינ-בר > שנת תשפ"ב (בתפריט מימין למעלה) > חלונות הזמן יופיעו בחלק התחתון של דף הבית.

* במידה וחלונות הזמן שלך עברו ולא נרשמת לקורסים, כעבור מספר ימים יפתח לך חלון חדש ותשלח הודעה במייל.

לצורך הרישום לשנה"ל תשפ"ב יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. על הסטודנט לשלם את שובר המקדמה שנשלח אליו עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד.

2. במועד חלון הזמן שנקבע לך, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר.

לאחר הכניסה ל"רישום קורסים" תתבקש/י לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

3. לאחר חתימה על ההצהרה  יש לבצע רישום לקורסים: 

א. רישום לקורסי יסוד ביהדות - עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים באמצעות אשכולות יהדות שמופיעים במערכת הרישום, כמפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ב. רישום לקורסי אנגלית - במידה ועליך להירשם לקורס אנגלית, עליך להירשם באמצעות אשכול אנגלית שמופיע במערכת הרישום. פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים. פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ג. רישום לקורסי המחלקה, לפי הפירוט הבא:

  • מחלקות בהן הרישום הוא אינטרנטי כמפורט כאןרישום באמצעות אשכולות המחלקה שמופיעים במערכת הרישום.
     
  • מחלקות בהן הרישום הוא באדמיניסטרטור (ע"י יועץ במחלקה) כמפורט כאן - על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם, כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ"י המפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים).  סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה. 

ד. שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ בטופס פניה 

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.