נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי

נוהל זה תקף לסטודנטים בתארים הנ"ל שאינם נרשמים באמצעות היעוץ הוירטואלי באינטרנט.

 

לצורך הרישום לשנה"ל תשפ"א יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. על הסטודנט לשלם את שובר המקדמה שנשלח אליו עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד.

2. מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים הבאים:

יום רביעי

י"ג

אלול

תש"פ

02/09/2020

יום חמישי

י"ד

אלול

תש"פ

03/09/2020

יום ראשון

י"ז

אלול

תש"פ

06/09/2020

יום שני

י"ח

אלול

תש"פ

07/09/2020

 

3. באחד מהתאריכים הנ"ל יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר
לאחר הכניסה ליועץ הוירטואלי תתבקש/י לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.
לאחר מכן יש ללחוץ על 'חזרה לדף הראשי' (מימין למעלה).

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם, כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ"י המפורט  בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים).


5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il  או דרך האתר באמצעות פניה למזכירות כמפורט לעיל.

6. אם על הסטודנט להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il או דרך האתר באמצעות פניה למזכירות כמפורט לעיל.
פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים. פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

7.    שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

8.    סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ בטופס פניה 

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.