רישום לקורסים מתוקשבים

קורס מתוקשב מלא:
קורס ללא הרצאות פרונטליות אשר יש לו אתר מלווה לקורס. באתר נמצא מאגר הידע אשר בו מובאים חומרי הקורס, מערכת להגשת מטלות, לוח הודעות וכן פורום משתתפים פעיל.

ניתן לערוך חיפוש לקורסים מתוקשבים דרך קטלוג הקורסים באתר בר-אילן.

בתחתית המסך מצד ימין יש לבחור 'חיפוש מתקדם' וב'איפיונים' יש לבחור מתוך הרשימה 'מודל-מתוקשב מלא'. 
החיפוש יעלה את כל הקורסים המתוקשבים המתקיימים באותה שנה, ניתן לצמצם את החיפוש ע"י בחירת מחלקה מתוך הרשימה במסך החיפוש הראשי.