מרכז שירות וגיוס

שם המדור מרכז שירות וגיוס
שם ראש המדור מר אביטל חרוב
צוות המדור

מרכזת המדור: יודפת סגמן
מרכז מידע פרונטאלי: יהושע נירם, רחל פטל, שלומית עמיר
מוקד מידע טלפוני: צוות מיומן של נציגי שירות המורכב מסטודנטים של בר אילן

כתובת למשלוח דואר מרכז שירות וגיוס, אוניברסיטת בר אילן רמת גן 52900
מיקום בקמפוס אזור 502 כיתה 19, ליד בנין שטרן 605
יצירת קשר טלפונים: 9392*, 03-5317000, פקס: 03-7384444
 דוא"ל   טופס פניה
שעות פעילות

מודיעין פרונטאלי: ימים א-ה בשעות 9:00 - 17:00, יום ו' בשעות 8:30 - 12:00
מוקד טלפוני: ימים א-ה בשעות 9:00- 17:00

תיאור המדור ותפקידיו טיפול בפניות של סטודנטים בכל הנושאים המינהליים הנוגעים לסטודנט: קבלת תלמידים, תל"מ (תוכניות לימודים ומעקב), סטטוס, בחינות, רשם, שכ"ל, מלגות, תואר שני, תואר שלישי, מכללות, מכינה קדם אקדמית, דיקאן הסטודנטים, אגודת הסטודנטים, שירותי יעוץ לסטודנט, ברוקדייל. המדור כולל שני חלקים: מוקד מידע טלפוני מרכז מידע פרונטאלי