מדור מערכת שעות וחדרים

שם המדור מדור מערכת שעות וחדרים
צוות המדור יפעת גרינשטיין, חיותה ברם, סיגל אורמן
מיקום בקמפוס בניין 403 חדר 106
טלפון 03-5318523
פקס 03-7384006
שעות קבלה בתיאום מראש
תיאור המדור ותפקידיו

תחומי עיסוק המדור:

  1. הכנה והפקה של מערכת השעות והחדרים של האוניברסיטה
  2. הכנה והפקה של קורסי הקיץ
  3. שיבוץ קורסים אקדמיים והאחרים במערכת השעות
  4. טיפול בתוכניות לימוד מיוחדות
  5. שיבוץ ותיאום כנסים, השתלמויות ואירועים
  6. בקשות חד-פעמיות
מידע נוסף מערכת לשנה"ל תפורסם באתר האינטרנט בחודש יולי.
קורסי הקיץ יפורסמו בחודש יוני באתר האינטרנט.