ארכיב

שם המדור ארכיב מנהל הסטודנטים
מנהל, הארכיב גב' אורה-טל משולם
כתובת למשלוח דואר הארכיב, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס יהדות 405, מתחת לגשר המדרשה מול אולם בק
טלפון 03-5318482
פקס 03-7384011
דואר אלקטרוני archives.office@biu.ac.il
שעות קבלה  
תיאור המדור ותפקידו אחריות לאחסון תיקי סטודנטים פעילים ולא פעילים השייכים לאוניברסיטת בר אילן
ארכיון כללי של אוניברסיטת בר אילן

המדור מטפל בנושאים הבאים:
 • טיפול בתיקי סטודנטים
  קליטת תיקי סטודנטים חדשים כל שנה כולל סטודנטים מחוץ לקמפוס
 • טיפול בתיקי סטודנטים לאחר סיום התואר
  התיק עובר הכנה לסריקה ולאחר מכן נסרקים המסמכים העקריים בתיק.
 • תיקי סטודנטים מפסיקי לימודים
  התיקים מועברים לגניזה
 • סריקת תיקים
  הארכיב מטפל בתהליך סריקת תיקי הסטודנטים מיום הקמתה. איחזור על ידי מורשים בלבד.
 • טיפול בתעודות תואר שלא נמסרו בטכסים
  • לאחר סיום הטכסים התעודות מועברות לארכיב.
  • התעודות נרשמות בארכיב ונשלחות בדואר רשום לסטודנט לפי הכתובת האחרונה המעודכנת במחשב האוניברסיטה.
  • טיפול בתעודות שחזרו מהדואר.
  • איחסון תעודות תואר שלא נדרשו - מסירה על פי דרישה.

 

חשוב:  בקשות לקבלת תעודות שנשמרות בארכיב ניתן להפנות לארכיב לפי האפשרויות הבאות:

1.     בקשה + צילום ת.ז. בפקס לארכיב 03-7384011

2.     למסירה לאדם אחר - ע"פ ייפוי כוח + צילום ת.ז. של הסטודנט עם מסמך מזהה של המקבל.

3.     בדואר אלקטרוני archives.office@biu.ac.il

קבלת מסמכים מתיק סטודנט

אין להוציא מסמכים מתיק סטודנט מלבד במקרים הבאים:

1.     מסמכים אישיים שנמסרו בזמן הרישום לאוניברסיטה כגון: תעודות ממוסדות אחרים.

2.     צילום מכתבים שהסטודנט הוא המכותב.

בכל פניה אחרת יש לפנות למודיעין או למשרדים הרלוונטים במנהל הסטודנטים.

אישור זיהוי חד פעמיים לבחינות

לסטודנט/ית שמסיבה כלשהי אין ת.ז. לפני מבחן, יכול לקבל בארכיב צילום ת.ז. כדי לאפשר השתתפות במבחן.

אפשר להגיע לארכיב גם לא בשעות הקבלה לצורך זה.