ארכיב

שם המדור ארכיב מנהל הסטודנטים
מנהל, הארכיב גב' אורה-טל משולם
כתובת למשלוח דואר הארכיב, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס יהדות 405, מתחת לגשר המדרשה מול אולם בק
טלפון 03-5318482
פקס 03-7384011
דואר אלקטרוני archives.office@biu.ac.il
שעות קבלה  
תיאור המדור ותפקידו אחריות לאחסון תיקי סטודנטים פעילים ולא פעילים השייכים לאוניברסיטת בר אילן
ארכיון כללי של אוניברסיטת בר אילן

 
  • טיפול בתעודות תואר שלא נמסרו בטקסים
    • לאחר סיום הטכסים התעודות מועברות לארכיב.
    • התעודות נרשמות בארכיב ונשלחות בדואר רשום לסטודנט לפי הכתובת האחרונה המעודכנת במערכות המידע של האוניברסיטה.
    • תעודות שלא נדרשו נשמרות בארכיב ונמסרות לבוגרים לפי דרישה.

חשוב:  בקשות לקבלת תעודות שנשמרות בארכיב ניתן להפנות לארכיב לפי האפשרויות הבאות:

1.     הגשת בקשה בדואר אלקטרוני archives.office@biu.ac.il

2.     למסירה לאדם אחר - ע"פ ייפוי כוח + צילום ת.ז. של הסטודנט עם מסמך מזהה של המקבל.

 

בוגרים אשר איבדו את תעודותיהם, או מסמכים אחרים, כגון: אישורי זכאות וגיליונות ציונים, יגישו בקשה דרך האינ-בר או דרך מרכז שירות וגיוס.