הנחיות מחלקתיות ומידע על לימודי יסוד, קורסים כלליים, הבעה ואנגלית

 מידע לכלל הסטודנטים

הנחיות מטעם המחלקות חובה לקרוא לפני תחילת הרישום לקורסים!

 

הפקולטה למדעי החברה

המערך לתכניות ייעודיות והמדור לזרועות הבטחון

פסיכולוגיה-תואר ראשון

פסיכולוגיה - תואר שני

פסיכולוגיה-תואר שלישי

ביה"ס לעבודה סוציאלית-תואר ראשון

ביה"ס לעבודה סוציאלית - תכנית השלמה

ביה"ס לעבודה סוציאלית-תואר שני

מדעי המדינה- תואר ראשון

מדעי המדינה- תואר שני

מדעי המדינה- תואר שלישי

ביה"ס לתקשורת

החוג המשולב למדעי החברה - תואר ראשון

החוג המשולב למדעי החברה - תואר שני

המחלקה לניהול

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תואר ראשון

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה- תואר שני

ייעוץ ארגוני-תואר שני

קרימינולוגיה -תואר ראשון

קרימינולוגיה- תואר שני

קרימינולוגיה-תואר שלישי

כלכלה -תואר ראשון

כלכלה -תואר שני

כלכלה-תואר שלישי

חשבונאות - לימודי תעודה

חשבונאות - תואר שני

ביה"ס למנהל עסקים-שנה א'

ביה"ס למנהל עסקים-שנה ב'

ביה"ס למנהל עסקים-תכנית מצטיינים - שנה א'

ביה"ס למנהל עסקים-תכנית מצטיינים - שנה ב'

ביה"ס למנהל עסקים- תכנית למנהלים

גיאוגרפיה וסביבה - תואר ראשון

גיאוגרפיה וסביבה-תואר שני

גיאורפיה וסביבה- תואר שלישי

הפקולטה לחינוך

____________________________________________________________________________________________________________________


הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי היהדות

תנ"ך- תואר ראשון

תנ"ך -תואר שני

Bible- Master's Degree

תלמוד ותושב"ע

תולדות ישראל - תואר ראשון

תולדות ישראל - תואר שני

יהדות זמננו - תואר שני

לשון עברית  - תואר ראשון

לשון עברית - תואר שני

עריכה לשונית

ספרות עם ישראל

מחשבת ישראל- תואר ראשון

מחשבת ישראל-תואר שני

מחשבת ישראל-תואר שלישי

לימודי א"י וארכיאולוגיה - תואר ראשון

לימודי א"י וארכיאולוגיה - תואר שני

לימודי א"י וארכיאולוגיה-תואר שלישי

אמנות יהודית

החוג הרב תחומי במדעי היהדות

לימודי המזרח התיכון -תואר ראשון

לימודי המזרח התיכון-תואר שני

לימודי המזרח התיכון- תואר שלישי


משפטים


הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה להנדסה

 הפקולטה למדעים מדוייקים

היחידה ללימודים בין תחומיים

הפקולטה לרפואה

מדעי הרפואה- תואר שני ושלישי