הנחיות מחלקתיות ומידע על לימודי יסוד, קורסים כלליים, הבעה ואנגלית

 מידע לכלל הסטודנטים

הנחיות מטעם המחלקות חובה לקרוא לפני תחילת הרישום לקורסים!

 

הפקולטה למדעי החברה

המערך לתכניות ייעודיות

פסיכולוגיה-תואר ראשון

פסיכולוגיה - תואר שני

פסיכולוגיה-תואר שלישי

ביה"ס לחינוך - תואר ראשון

ביה"ס לחינוך - תואר שני

ביה"ס לחינוך- תואר שלישי

תעודת הוראה

ביה"ס לעבודה סוציאלית-תואר ראשון

ביה"ס לעבודה סוציאלית - תכנית השלמה

ביה"ס לעבודה סוציאלית-תואר שני

מדעי המדינה

ביה"ס לתקשורת

החוג המשולב למדעי החברה - תואר ראשון

המחלקה לניהול

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תואר ראשון

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה- תואר שני

ייעוץ ארגוני-תואר שני

קרימינולוגיה -תואר ראשון

קרימינולוגיה- תואר שני

קרימינולוגיה-תואר שלישי

כלכלה -תואר ראשון

כלכלה -תואר שני

כלכלה-תואר שלישי

חשבונאות - לימודי תעודה

חשבונאות - תואר שני

ביה"ס למנהל עסקים-שנה א'

ביה"ס למנהל עסקים-שנה ב'

ביה"ס למנהל עסקים-תכנית מצטיינים (מתחילים)

ביה"ס למנהל עסקים-תכנית מצטיינים (מסיימים)

ביה"ס למנהל עסקים- תכנית למנהלים-מגזר ציבורי

גיאוגרפיה וסביבה - תואר ראשון

גיאוגרפיה וסביבה-תואר שני

גיאורפיה וסביבה- תואר שלישי


הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי היהדות

תנ"ך- תואר ראשון

תנ"ך -תואר שני

תלמוד ותושב"ע

תולדות ישראל - תואר ראשון

תולדות ישראל- תואר שני

תולדות ישראל - תואר שלישי

יהדות זמננו - תואר שני

לשון עברית  - תואר ראשון

לשון עברית - תואר שני

עריכה לשונית

ספרות עם ישראל

מחשבת ישראל- תואר ראשון

מחשבת ישראל-תואר שני

מחשבת ישראל-תואר שלישי

לימודי א"י וארכיאולוגיה - תואר ראשון

לימודי א"י וארכיאולוגיה - תואר שני

לימודי א"י וארכיאולוגיה-תואר שלישי

אמנות יהודית

החוג הרב תחומי במדעי היהדות

לימודי המזרח התיכון


משפטים


הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה להנדסה

 הפקולטה למדעים מדוייקים

היחידה ללימודים בין תחומיים