הנחיות מחלקתיות ומידע על לימודי יסוד, קורסים כלליים, הבעה ואנגלית

 מידע לכלל הסטודנטים

הנחיות מטעם המחלקות חובה לקרוא לפני תחילת הרישום לקורסים!

 

הפקולטה למדעי החברה

המערך לתכניות ייעודיות והמדור לזרועות הבטחון

פסיכולוגיה-תואר ראשון

פסיכולוגיה - תואר שני

פסיכולוגיה-תואר שלישי

ביה"ס לחינוך - תואר ראשון

ביה"ס לחינוך - תואר שני

ביה"ס לחינוך- תואר שלישי

תעודת הוראה

ביה"ס לעבודה סוציאלית-תואר ראשון

ביה"ס לעבודה סוציאלית - תכנית השלמה

ביה"ס לעבודה סוציאלית-תואר שני

מדעי המדינה

ביה"ס לתקשורת

החוג המשולב למדעי החברה - תואר ראשון

החוג המשולב למדעי החברה - תואר שני

המחלקה לניהול

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תואר ראשון

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה- תואר שני

ייעוץ ארגוני-תואר שני

קרימינולוגיה -תואר ראשון

קרימינולוגיה- תואר שני

קרימינולוגיה-תואר שלישי

כלכלה -תואר ראשון

כלכלה -תואר שני

כלכלה-תואר שלישי

חשבונאות - לימודי תעודה

חשבונאות - תואר שני

ביה"ס למנהל עסקים-שנה א'

ביה"ס למנהל עסקים-שנה ב'

ביה"ס למנהל עסקים-תכנית מצטיינים - שנה א'

ביה"ס למנהל עסקים-תכנית מצטיינים - שנה ב'

ביה"ס למנהל עסקים- תכנית למנהלים-מגזר ציבורי

גיאוגרפיה וסביבה - תואר ראשון

גיאוגרפיה וסביבה-תואר שני

גיאורפיה וסביבה- תואר שלישי


הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי היהדות


משפטים


הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה להנדסה

 הפקולטה למדעים מדוייקים

היחידה ללימודים בין תחומיים

הפקולטה לרפואה