טפסים

חלק גדול מהאישורים והבקשות ניתן להזמין באתר האינטרנט באמצעות הקוד האישי ללא צורך במילוי טפסים:

דרך מערכת האינ-בר - ניתן להפיק אישורים לשנה הנוכחית: אישור לימודים, אישור על מצב חשבון שכ"ל, מערכת שעות, לוח בחינות

אישור לימודים על שנים קודמות, דוח לימודים, אישור זכאות לתואר, אישורי שכ"ל משנים קודמות, תרגום אישורים.

אם אין לך קוד אישי ניתן להתקשר למוקד הטלפוני להזמנת האישור: *9392, 03-5317000

לשירותך רשימת טופסי פניה למדורים השונים של מנהל הסטודנטים

הטפסים המופיעים באתר הטפסים הם בפורמט וורד או PDF.  את הטפסים בפורמט וורד, מומלץ למלא בהקלדה (במקום בכתב יד), ולהדפיס.

לטפסים נוספים