טפסים

חלק גדול מהאישורים והבקשות ניתן להזמין באתר האינטרנט באמצעות הקוד האישי ללא צורך במילוי טפסים:

דרך מערכת האינ-בר - ניתן להפיק אישורים לשנה הנוכחית: אישור לימודים, אישור על מצב חשבון שכ"ל, מערכת שעות, לוח בחינות

אישור לימודים על שנים קודמות, דוח לימודים, אישור זכאות לתואר, אישורי שכ"ל משנים קודמות, תרגום אישורים.

אם אין לך קוד אישי ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס 

לשירותך רשימת טופסי פניה למדורים השונים של מנהל הסטודנטים

הטפסים המופיעים באתר הטפסים הם בפורמט וורד או PDF.  את הטפסים בפורמט וורד, מומלץ למלא בהקלדה (במקום בכתב יד), ולהדפיס.

לטפסים נוספים