הגורם המטפל לפי נושאים

נושאים לפי א-ב והגורם המטפל
 

הנושא

הגורם המטפל

א

אישור לגמול השתלמות

רשם

 

אישורי לימודים

אינ-בר - מידע אישי

 

אתר אינטרנט בר אילן

WWW.BIU.AC.IL

ב

בחינה במושגי יסוד ביהדות (חובה לכלל הסטודנטים)

המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 

בחינות חופפות

בחינות

 

בחינות במועד מיוחד

סטטוס

 

בחינות – קביעת תאריכים ובקשות לשינויים

מחלקות בלבד

 

בנק מזרחי בר אילן

טל' 076-8040140

ד

דוחות לימודים וממוצע ציונים

רשם

ה

הארכת לימודים בגין חובת אנגלית

סטטוס

 

הבעה עברית-קורס חובה למי שאינו זכאי לפטור

היחידה להבעה עברית

 

הגשת עבודות באיחור לתואר שני

הועדה לתואר שני

 

הלוואות

דקן הסטודנטים

 

המשך לימודים

סטטוס

 

הפסקת לימודים

 תל"מ 

 

הקלות בבחינות

היחידה למעורבות חברתית

ו

ולת"ם

אגודת הסטודנטים

ח

חידוש לימודים

סטטוס

 

חישוב ממוצעי בגרות

קבלת תלמידים

 

חתכי קבלה/דחייה

קבלת תלמידים

ט

טפסים

מדור שירות ומידע / אתר האינטרנט / מידע אישי אינ-בר

י

ייעוץ פסיכולוגי לסטודנט

שירותי הייעוץ הפסיכולוגי (5318450)

כ

כרטיסי סטודנט – הנפקה

 תל"מ 

 

כרטיס נבחן

מחלקת שכר לימוד

ל

לקויי למידה (בעלי אבחון)

היחידה למעורבות חברתית

(5318491)

 

לקויי למידה לאבחון

מכון חדד(5318705)

מ

מועדי הרשמה למועמדים

קבלת תלמידים

 

מועדים מיוחדים לבחינות בתואר שני

הועדה לתואר שני

 

מועדים מיוחדים לבחינות לתואר ראשון ותעודת הוראה

סטטוס

 

מילואים  

 

מלגות

ועדת מלגות

 

מעונות

לשכת דקן הסטודנטים (5318392)

 

מעמד מן המניין : סיום דרישות סטטוס "מן המניין"

 תל"מ 

 

מעמד סטודנט לתואר שני

הועדה לתואר שני

 

מרכזייה בר אילן

טל' 5318111

ס

סיום לימודים לכל התארים

רשם

 

פטור והכרה בלימודים קודמים

סטטוס

 

פטור מהבעה עברית על סמך לימודים קודמים

היחידה להבעה עברית

 

פטור מאנגלית כשפה זרה על סמך בחינת מיון ו/או לימודים במוסד אחר

היחידה לאנגלית כשפה זרה

 

פטור ממינימום שכר לימוד (יש לפנות כשיש את כל הציונים לתואר)

 תל"מ 

 

פטור מקורסים (בגין סדנא דתיים חילונים, פעילי ציבור, מעורבות חברתית)

תל"מ

 

פרטים אישיים: שם,כתובת, ת"ז/דרכון - עדכון

תל"מ

צ

ציונים

בירורים במדור בחינות, קבלת ציונים במידע האישי

ק

קבלת תלמידים לתואר שני ותעודת עריכה לשונית ותעודה עיתונאות ותקשורת

הועדה לתואר שני

 

קורס כללי (קורס חובה)

ראה ספר מערכת השעות

 

קורסי קיץ –מועדים ופרסום החוברת

מערכת שעות

 

קורסי קיץ-רישום

תל"מ

 

קורסים עודפים מהממוצע

רשם

ש

שומעים חופשיים -רישום וטיפול שוטף

תל"מ

 

שינויים במסלולי לימודים לתואר ראשון

קבלת תלמידים

 

שינויים בקורסים סמסטר א' וב'

תל"מ

 

שיפור ציון בשנת הלימודים בה נלמד הקורס

בחינות

 

שיפור ציון בשנת הלימודים העוקבת

סטטוס

 

שכר לימוד

 מחלקת שכ"ל 

ת

תואר שלישי (פרט לרישום לקורסים)

הועדה לתלמידי מחקר

 

תואר שני

הועדה לתואר שני

 

תוכנית לימודים-רישום לקורסים

תל"מ

 

תעודת בגרות מקורית לעדכון מעמד "מן המנין"

 תל"מ 

 

תעודת בוגר

רשם

 

תעודת בוגרים משנים קודמות שלא נלקחו בטקסים

ארכיב