הגורם המטפל לפי נושאים

נושאים לפי א-ב והגורם המטפל
 

הנושא

הגורם המטפל

א

אישור לגמול השתלמות

רשם

 

אישורי לימודים

אינ-בר - מידע אישי

 

אתר אינטרנט בר אילן

WWW.BIU.AC.IL

ב

בחינה במושגי יסוד ביהדות (חובה לכלל הסטודנטים)

המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 

בחינות חופפות

בחינות

 

בחינות במועד מיוחד

סטטוס

 

בחינות – קביעת תאריכים ובקשות לשינויים

מחלקות בלבד

 

בנק מזרחי בר אילן

טל' 076-8040140

ד

דוחות לימודים וממוצע ציונים

רשם

ה

הארכת לימודים בגין חובת אנגלית

סטטוס

 

הבעה עברית-קורס חובה למי שאינו זכאי לפטור

היחידה להבעה עברית

 

הגשת עבודות באיחור לתואר שני

הועדה לתואר שני

 

הלוואות

דקן הסטודנטים

 

המשך לימודים

סטטוס

 

הפסקת לימודים

 תל"מ 

 

הקלות בבחינות

היחידה למעורבות חברתית

ו

ולת"ם

אגודת הסטודנטים

ח

חידוש לימודים

סטטוס

 

חישוב ממוצעי בגרות

קבלת תלמידים

 

חתכי קבלה/דחייה

קבלת תלמידים

ט

טפסים

מדור שירות ומידע / אתר האינטרנט / מידע אישי אינ-בר

י

ייעוץ פסיכולוגי לסטודנט

שירותי הייעוץ הפסיכולוגי (5318450)

כ

כרטיסי סטודנט – הנפקה

 תל"מ 

 

כרטיס נבחן

מחלקת שכר לימוד

ל

לקויי למידה (בעלי אבחון)

היחידה למעורבות חברתית

(5318491)

 

לקויי למידה לאבחון

מכון חדד(5318705)

מ

מועדי הרשמה למועמדים

קבלת תלמידים

 

מועדים מיוחדים לבחינות בתואר שני

הועדה לתואר שני

 

מועדים מיוחדים לבחינות לתואר ראשון ותעודת הוראה

סטטוס

 

מילואים  

 

מלגות

ועדת מלגות

 

מעונות

לשכת דקן הסטודנטים (5318392)

 

מעמד מן המניין : סיום דרישות סטטוס "מן המניין"

 תל"מ 

 

מעמד סטודנט לתואר שני

הועדה לתואר שני

 

מרכזייה בר אילן

טל' 5318111

ס

סיום לימודים לכל התארים

רשם

 

פטור והכרה בלימודים קודמים

סטטוס

 

פטור מהבעה עברית על סמך לימודים קודמים

היחידה להבעה עברית

 

פטור מאנגלית כשפה זרה על סמך בחינת מיון ו/או לימודים במוסד אחר

היחידה לאנגלית כשפה זרה

 

פטור ממינימום שכר לימוד (יש לפנות כשיש את כל הציונים לתואר)

 תל"מ 

 

פטור מקורסים (בגין סדנא דתיים חילונים, פעילי ציבור, מעורבות חברתית)

תל"מ

 

פרטים אישיים: שם,כתובת, ת"ז/דרכון - עדכון

תל"מ

צ

ציונים

בירורים במדור בחינות, קבלת ציונים במידע האישי

ק

קבלת תלמידים לתואר שני ותעודת עריכה לשונית ותעודה עיתונאות ותקשורת

הועדה לתואר שני

 

קורס כללי (קורס חובה)

ראה ספר מערכת השעות

 

קורסי קיץ –מועדים ופרסום החוברת

מערכת שעות

 

קורסי קיץ-רישום

תל"מ

 

קורסים עודפים מהממוצע

רשם

ש

שומעים חופשיים -רישום וטיפול שוטף

תל"מ

 

שינויים במסלולי לימודים לתואר ראשון

קבלת תלמידים

 

שינויים בקורסים סמסטר א' וב'

תל"מ

 

שיפור ציון בשנת הלימודים בה נלמד הקורס

בחינות

 

שיפור ציון בשנת הלימודים העוקבת

סטטוס

 

שכר לימוד

 מחלקת שכ"ל 

ת

תואר שלישי (פרט לרישום לקורסים)

הועדה לתלמידי מחקר

 

תואר שני

הועדה לתואר שני

 

תוכנית לימודים-רישום לקורסים

תל"מ

 

תעודת בגרות מקורית לעדכון מעמד "מן המנין"

 תל"מ 

 

תעודת בוגר

רשם

 

תעודת בוגרים משנים קודמות שלא נלקחו בטקסים

ארכיב

מידע להתקשרות

מנהל הסטודנטים

המזכירות האקדמית

שם מחלקה

טלפון

פקס

שם מחלקה

טלפון

פקס

סמנכ"ל לענייני סטודנטים 

5318466

7384009

המזכיר האקדמי

5318500

5354184

מרכז שירות וגיוס

9392*

5317000

7384444

ועדה לתואר שני

5318524

7384005

מדור בחינות

5317000, 9392*

 

7384014

ועדה לתלמידי מחקר

5318556

7384001

המשרד לקבלת תלמידים

9392*

5317000

דרך מדור שמ"ע 

7384007

ועדת מלגות

5318501

7384002

מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

9392*

5317000

דרך מדור שמ"ע 

7384012

גזברות

מחלקת שכ"ל

 

7384075

קופה

5318505

 

מדור סטטוס

9392*

5317000

דרך מדור שמ"ע 

7384013

     

משרד הרשם

9392*

5317000

דרך מדור שמ"ע 

7384010

לשכת דקן הסטודנטים

5318274

5318275

5351522

ארכיב

5318482

7384011

מרכזייה בר אילן 5318111

על מנת שהטיפול יהיה קצר ויעיל

בכל פנייה שלכם אנא ציינו: שם מלא ת"ז כתובת ומס' טלפון