תקלות ברישום

אם נתקלת בבעיה המפריעה לך לבצע את הרישום ביועץ הוירטואלי במלואו, עליך לפעול כדלהלן:
 
  • אם אופי הבעיה הוא אקדמי ונראה לך קשור למחלקה, עליך לפנות בדוא"ל למחלקה דרך מערכת אינ-בר > פניות מנהליות > "פנייה למזכירות". 
    דוגמאות לבעיות מסוג זה: הסטודנט מעוניין בקבוצת תרגול 04 אבל קבוצה זו כבר מלאה, סטודנט שחייב בקורס והמערכת לא מאפשרת לו להירשם בטענה שהקורס לא כלול בתוכנית הלימודים שלו, וכד'.
  • אם נתקלת בבעיות טכניות בתפעול מערכת הרישום, עליך להתקשר למוקד התמיכה הטכני שמספרו 03-5317000 או 9392*.