יעוץ וירטואלי - רישום אינטרנטי לקורסים

הודעות חשובות

מועדי תקופת השינויים לשנה"ל תשע"ט

תקופת השינויים לשנה"ל תשע"ט לכלל ציבור הסטודנטים תתקיים אי"ה מיום חמישי, ט' בחשון תשע"ט 18.10.18 עד יום רביעי, כ"ב חשון תשע"ט 31.10.18.

לאוכלוסיה הזכאית להירשם ביועץ הוירטואלי תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו הייעוץ הוירטואלי במערכת אינ-בר יהיה פתוח לביצוע שינויים.

היעוץ הוירטואלי יהיה פתוח בימים  א'-ה' בין השעות 8:00 בבוקר ברציפות עד ליום השינויים האחרון, כ"ב בחשון תשע"ט 31.10.18,  בחצות.

לתשומת לבכם, היעוץ הוירטואלי לא יפעל בימי  שישי ושבת.

 

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד תתקיים אי"ה מיום רביעי, ח' אדר א' 13.02.19 עד יום רביעי, כ"ט אדר א' 06.03.19.

 

אוכלוסיית הסטודנטים שאינה זכאית להירשם ביועץ הוירטואלי תוכל לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים באמצעות נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך).

 

חשוב!

ביצוע שינויים במערכת בתקופת השנויים הנ"ל אינו כרוך בתשלום דמי שינויים.

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

לידיעתך, כל קורס שהנך רשום אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 17:00.

סטודנטים הנרשמים ביעוץ הוירטואלי

פירוט הסטודנטים שאינם נרשמים ביעוץ הוירטואלי > בקישור זה

סטודנטים שאינם נרשמים ביעוץ הוירטואלי אלא ברישום אדמיניסטרטור

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות אדמיניסטרטור עפ"י הנוהל בקישור זה.

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות אדמיניסטרטור עפ"י הנוהל  בקישור זה.

 

תהליך הרישום

  

שימו לב!

הצהרה והתחייבות

לצפייה בהצהרה והתחייבות לחץ כאן

 

 

 

 

 

זימון לרישום ביועץ הוירטואלי

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת אינ-בר בכתובת: https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx תחת 'חלונות הזמן שלי ליועץ וירטואלי' (בצד שמאל).
מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. הרישום לקורסים ביועץ הוירטואלי מוגבל לחלון הזמן בלבד.


כניסה למערכת לאחר חלון הזמן:
לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בליל חלון הזמן ובשני הלילות הנוספים שלאחריו (בלילה האחרון עד חצות בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים.
לכן, אם לא ניצלת את חלון הזמן שלך, תוכל להיכנס ולהירשם בשלושת הלילות שלאחר חלון הזמן שלך כמצוין לעיל.

בימי שישי ושבת ובמועדי ישראל היעוץ הוירטואלי סגור.

שינויים נוספים במערכת ניתן לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר פתיחת שנה"ל.

יעוץ במחלקות

 

נוהל רישום לקורסים באמצעות אדמיניסטרטור

לצורך הרישום לשנה"ל תשע"ט יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן*:

1. יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמה.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום המופיעים בחוברת הוראות הרשמה לשנה"ל תשע"ט עמודים 15-16 לפי התואר והשנה המתאימים.

3. ביום הרישום, עליך להיכנס למערכת אינ-בר בכתובת: https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx 
לאחר הכניסה ליועץ הוירטואלי תתבקש/י לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.
לאחר מכן יש ללחוץ על 'חזרה לדף הראשי' (מימין למעלה).

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il, או באמצעות פניה למזכירות דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

6. אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il או באמצעות פניה למזכירות דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

7. תלמיד תואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או בקורסים כלליים יפנה בדוא"ל ישירות למחלקות הרלוונטיות (באמצעות לחצן "פנייה למזכירות") לצורך הרישום לקורסים.

8. סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il או לפקס שמספרו 03-7384012.

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

 

* נוהל זה אינו רלוונטי לסטודנטים שנרשמים באמצעות היועץ הוירטואלי.

נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי

נוהל זה תקף לסטודנטים בתארים הנ"ל שאינם נרשמים באמצעות היעוץ הוירטואלי באינטרנט.

 

לצורך הרישום לשנה"ל תשע"ט יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. על הסטודנט לשלם את שובר המקדמה שנשלח אליו עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמה.

2. מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים הבאים:
יום שלישי  ל' תשרי    תשע״ט    09/10/2018
יום רביעי   א' תשרי    תשע״ט    10/10/2018

3. באחד מהתאריכים הנ"ל יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר בכתובת: https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx 
לאחר הכניסה ליועץ הוירטואלי תתבקש/י לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.
לאחר מכן יש ללחוץ על 'חזרה לדף הראשי' (מימין למעלה).

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם, כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ"י המפורט בעמ' 35 בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים).


5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט בעמ' 34-35 בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il  או דרך האתר באמצעות פניה למזכירות כמפורט לעיל.

6. אם על הסטודנט להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il או דרך האתר באמצעות פניה למזכירות כמפורט לעיל.
פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים.

7.    שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים עמ' 35.

8.    סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il או לפקס שמספרו 03-7384012.

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

הדגמת הרישום

אורך הסרטון כרבע שעה והוא עוסק בנושא רישום וביטול קורסים, רישום להתמחויות, למערכת מובנה, לקורסי השלמה בתואר שני, פניה למזכירות ולתמיכה טכנית ועוד.

חיפוש ורישום לקורסים דרך קוד נושא

רישום לקורסים דרך שיבוץ מרשימה
מופיע אשכול אנגלית בלבד
לימוד של יותר מתוכנית לימודים אחת 
תנאי קדם
מחיקת קורסים והחלפת קבוצות ותרגילים
קורסים אינטרנטיים וקורסים ללא יום ושעה
בחירת התמחויות
תכנית מובנה סל
רישום לתואר שני עם השלמות
 

 

אישור סופי של מערכת השעות

לאחר סיום הרישום חובה עליך לבדוק האם מערכת השעות המופיעה באינ-בר משקפת במדויק את הרשמתך.

במידה ולא יש לדווח על כך מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il או לפקס שמספרו 03-7384012.
 
אם לא נקבל הערותיך תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין.
לתשומת לבך, להרשמה זו השלכות רבות, כולל לנושא גובה שכ"ל המחושב לפי הקורסים אליהם נרשמת.

אחריות הרישום

האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה עליך, הסטודנט. כל שינוי שתבצע במערכת, דהיינו הוספה או הורדה של קורסים ישפיע על שכר הלימוד שלך ויחייב אותך, בהתאמה, כמתחייב מתקנון שכר לימוד לשנה"ל תשע"ט.

סטודנטים אשר יכנסו לקורסים ללא רישום יחשבו כמי שלא למדו את הקורס ולא יהיו רשאים לגשת לבחינה. לא יתאפשר רישום רטרואקטיבי.

הנחיות מטעם המחלקות

טרם הרישום לקורסים חובה לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות הרלוונטיות, אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה מפרטות דרישות מיוחדות של כל מחלקה וכן מכילות הודעות על שינויים בתוכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

לימודי יסוד ביהדות

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר ראשון

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שני

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שלישי

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תעודת הוראה

קורסים מתוקשבים תשע"ט סמסטר א'

קורסים מתוקשבים תשע"ט סמסטר ב'

קורסים מתוקשבים תשע"ט שנתיים

חובת נוכחות בקורסים בלימודי יסוד ביהדות

חובת בחינה במושגי יסוד ביהדות סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו- אינם מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות

קורסים באנגלית תשע"ט

 


שאלות בנוגע ללימודי יסוד ביהדות ניתן לשלוח דרך מערכת אינ-בר > פניות מנהליות > "פניה למזכירות"  או במייל לכתובת: yesod@biu.ac.il, או דרך טלפון 03-5318361.
אין לפנות למחלקות המתמחות בלימודי תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל, אלא לביה"ס ללימודי יסוד בלבד.

קורסים כלליים

 
קורסים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תשע"ו (כולל)

קורסים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז או תשע"ח

קורסים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ט ואילך

רישום לקורסים מתוקשבים

קורס מתוקשב מלא:
קורס ללא הרצאות פרונטליות אשר יש לו אתר מלווה לקורס. באתר נמצא מאגר הידע אשר בו מובאים חומרי הקורס, מערכת להגשת מטלות, לוח הודעות וכן פורום משתתפים פעיל.

ניתן לערוך חיפוש לקורסים מתוקשבים דרך קטלוג הקורסים באתר בר-אילן.

בתחתית המסך מצד ימין יש לבחור 'חיפוש מתקדם' וב'איפיונים' יש לבחור מתוך הרשימה 'מודל-מתוקשב מלא'. 
החיפוש יעלה את כל הקורסים המתוקשבים המתקיימים באותה שנה, ניתן לצמצם את החיפוש ע"י בחירת מחלקה מתוך הרשימה במסך החיפוש הראשי.

קורסי אנגלית

  • כל סטודנט שנה א' ומעלה שטרם סיים את חובותיו באנגלית חייב להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמה שאליה הגיע.
  • סטודנט שהשתנתה רמתו באנגלית, כתוצאה מלימודים קודמים/מבחן אמי"ר עליו לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה, בנין 1004 חדר 4, עם האישור הרלוונטי על מנת לעדכן את הרמה.

 

מגבלות על רישום לקורסים

 

תקלות ברישום

אם נתקלת בבעיה המפריעה לך לבצע את הרישום ביועץ הוירטואלי במלואו, עליך לפעול כדלהלן:
 
  • אם אופי הבעיה הוא אקדמי ונראה לך קשור למחלקה, עליך לפנות בדוא"ל למחלקה דרך מערכת אינ-בר > פניות מנהליות > "פנייה למזכירות". 
    דוגמאות לבעיות מסוג זה: הסטודנט מעוניין בקבוצת תרגול 04 אבל קבוצה זו כבר מלאה, סטודנט שחייב בקורס והמערכת לא מאפשרת לו להירשם בטענה שהקורס לא כלול בתוכנית הלימודים שלו, וכד'.
  • אם נתקלת בבעיות טכניות בתפעול מערכת הרישום, עליך להתקשר למוקד התמיכה הטכני שמספרו 03-5317000 או 9392*.

 

הכרה בלימודים קודמים

 

סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה שיש להם אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותם בפטור מקורסים בלימודיהם בבר אילן, מתבקשים לפנות מיידית למדור סטטוס בצרוף האישורים המתאימים על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלה באמצעות הדוא"ל: status2.office@biu.ac.il או בפקס: 03-7384013. המערכת לא תוכל להכיר אוטומטית בלימודים הקודמים.

מוקד התמיכה הטכנית - שמ"ע (שירות ומידע לסטודנט)

מספר הטלפון של מוקד התמיכה בנושאים טכניים בלבד
03-5317000 או 9392*.
כתובת דוא"ל לפניות: טופס פנייה
 
שעות המענה הטלפוני במוקד התמיכה במהלך השנה:
ימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 17:00
 

 

תרגול במערכת אינ-בר לקראת הרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט

תרגול הרישום לקורסים באינ-בר

ביום רביעי, י"ג במנחם אב 25.07.18 יחל תרגול הרישום לקורסים במערכת אינ-בר לכל הסטודנטים שילמדו באוניברסיטה בשנה"ל תשע"ט.
החל משעה 9:00 המערכת תיפתח בהדרגה לכניסת סטודנטים.

התרגול יסתיים ביום חמישי, כ"א במנחם אב  02.08.18 בחצות.

מערכת התרגול תהיה פתוחה בימים ראשון עד חמישי ברציפות פרט לימים שישי ושבת, בהם המערכת תהיה סגורה.

בזמן התרגול ניתן יהיה להירשם לקורסים ולבדוק את מערכת השעות שלכם.

 

שימו לב! 

הרישום הינו פיקטיבי!

בסופו של כל יום מימי התרגול כל הקורסים אליהם נרשמתם ימחקו.

בזמן הרישום האמיתי יהיה עליכם להירשם לקורסים מחדש!

 

ניתן יהיה להכנס לאתר התרגול רק החל מיום רביעי בשעה 09:00 דרך מערכת אינ-בר > קישורים שימושיים > כניסה למערכת תרגול לייעוץ וירטואלי.

מוקד תמיכה טלפוני יעמוד לשירותכם בזמן התרגול, בימים א-ה בשעות 9:00- 17:00 בטלפון 9392* או 03-5317000.

מידע נוסף וחשוב ניתן לקרוא כאן.