רישום אינטרנטי לקורסים

הודעות חשובות

 • שכר לימוד – סטודנט שטרם הסדיר  את תשלום המקדמה לשנה"ל תשפ"ב, לא יוכל להירשם דרך האינטרנט, ועלול לאבד  את זכותו להירשם בחלון הזמן שלו. סטודנט אשר שילם את המקדמה ומעוניין לדעת אם התשלום נקלט יראה זאת בעמוד הבית של מערכת אינ-בר תחת 'חלונות הזמן שלי ליועץ הוירטואלי' (בצד שמאל).

 • עדכון מסלול לימודים (שינוי עדיפות) – אם באתר הרישום לא מופיע המסלול אותו בחרת ללמוד, מבין המסלולים אליהם התקבלת, עליך לפנות בהקדם:    

          תואר ראשון -לקבלת תלמידים באמצעות טופס פניה        

          תארים מתקדמים - לביה"ס לתארים מתקדמים                                                               

 • תיבת דואר אלקטרוני  על כל סטודנט לדאוג לעדכון כתובת הדוא"ל האישית שלו לצורך קבלת הודעות ועידכונים שוטפים מטעם האוניברסיטה, במהלך שנה"ל. ניתן לעדכן את כתובת הדוא"ל במערכת אינ-בר --> הפרטים שלי
   
 • מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימי שישי, שבת וחגים.

לומדה להטרדה מינית-חובה בכל תואר

לומדה להטרדה מינית

כל סטודנט חייב לבצע את הלומדה בנושא מניעת הטרדה מינית בכל תואר אותו הוא לומד (ראשון/שני/שלישי).

חובה זו היא תנאי לקבלת התואר.

 

הרישום ללומדה מתבצע אוטומטית ע"י המערכת (אחת לשבוע בימי ראשון)  לתלמידי שנה א בתואר.

הלומדה תופיע ברשימת הקורסים במערכת הלמידה המתוקשבת (MOODLE) של הסטודנט.

מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"ג

מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"ג

מועד תקופת השינויים לשנה"ל תשפ"ג

תקופת השינויים לשנה"ל תשפ"ג לכלל ציבור הסטודנטים תתקיים מיום רביעי, א' חשון 26.10.22 (ותפתח בהדרגה במהלך היומיים הראשונים)  עד יום רביעי, ט"ו חשון , 9.11.22.

לאוכלוסיה הנרשמת ברישום אינטרנטי תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו הרישום לקורסים במערכת אינ-בר תהיה פתוחה לביצוע שינויים.

חלונות הזמן בתקופת השינויים ברישום לקורסים יפתחו לסטודנטים בהדרגה במהלך היומיים הראשונים (עפ"י חלונות זמן אישיים אותם ניתן יהיה לראות באינ-בר*) ויישארו פתוחים ברציפות עד ליום השינויים האחרון, יום רביעי ט"ו חשון 9.11.22 בחצות.

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימים  שישי ושבת.

* חלונות הזמן יפורסמו ביום שני כ"ט תשרי, 24.10.22 החל מהשעה 16:00.

סטודנטים שאינם נרשמים באמצעות הרישום האינטרנטי,  יוכלו לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים באמצעות נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך).

 

 חשוב,

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

כל קורס שהנך רשום אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.

 

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' לכלל ציבור הסטודנטים תתקיים מיום רביעי, ח' אדר 1.3.2023 (ותפתח בהדרגה במהלך היומיים הראשונים) עד יום חמישי, א' ניסן, 23.3.2023.

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 17:00.

תרגול הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג

תקופת תרגול הרישום לקורסים במערכת אינ-בר לכלל הסטודנטים שילמדו באוניברסיטה בשנה"ל תשפ"ג,

ויירשמו באמצעות מערכת הרישום לקורסים*

תחל ביום שלישי, כ"ז תמוז 26.7.22 ועד ליום חמישי, כ"ח אב 25.8.22.

המערכת תיפתח בהדרגה החל מהשעה 09:00 ותהיה פתוחה ברציפות עד ליום האחרון (25.8.22) בחצות.

קישור לאתר התרגול יעודכן ביום שלישי 26.7 בבוקר.

שימו לב!

הרישום הינו לצורך תרגול בלבד!

בסופו של כל יום מימי התרגול כל הקורסים אליהם נרשמתם ימחקו.

בזמן הרישום האמיתי יהיה עליכם להירשם לקורסים מחדש!

האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית, המגמות והקורסים בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים. עם זאת, שומרת לעצמה האוניברסיטה בהתאם לשיקול דעתה את הזכות לבטל קורסים, לשנות שיבוץ המרצים בקורסים ולהכניס שינויים בלוח זמני הקורסים.

* ישנם מסלולים שאינם נרשמים במאמצעות מערכת הרישום לקורסים. פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן.

לידיעתכם,

 • סטודנטים חדשים בלבד: בטרם הרישום יש לוודא כי הנכם רשומים למסלול הלימודים שברצונכם ללמוד. ניתן לצפות במסלול הלימודים הנבחר במערכת אינ-בר >> מידע למועמד >> הרשמה וקבלה >> תחת הכותרת מסלולי לימוד. במידה וברצונכם לשנות לעדיפות אחרת שהתקבלתם אליה, יש לפנות ל: סטודנטים בתואר ראשון למדור קבלת תלמידים באמצעות טופס פניה, סטודנטים בתארים מתקדמים לביה"ס ללימודים מתקדמים באמצעות טופס פניה.
 • אם נתקלתם בשאלות בנושאים אקדמיים כגון: אשכולות, קורסים באשכולות, יחידות (נ"ז) לרישום, יש לפנות למחלקה ע"י 'פניה למחלקה' שנמצאת בתפריט 'בקשות ואישורים' במערכת אינ-בר.
 • במידה ורמת האנגלית אינה תואמת את רמתכם עליכם לפנות ליחידה לאנגלית שפה זרה באמצעות דוא"ל efl.unit@biu.ac.il
 • אם נתקלתם בשאלות טכניות כגון: כניסה למערכת, הודעות שגיאה לא ברורות, יחידות שלא מתעדכנות, שנת חוקה לא תקינה, מסלול לימודים לא מעודכן יש לפנות למרכז שירות וגיוס 9392* או ע"י טופס פניה.

Trial run for course registration via the In-Bar portal for all 2023 academic year

A trial run for course registration via the In-Bar portal for all 2023 academic year students

 who will be registering via the virtual counseling system

will begin on Tuesday, July 26, 2022 and continue through Thursday, August 25, 2022

The system will open up gradually beginning at 9:00 AM and will remain open continuously through the last day (August 25) at midnight.

The link to the trial run will be available via In-Bar on the morning of Thursday, July 26.

Please note!

This registration is a trial run only, intended for practice only!

At the end of each day of the trial period, registration for any courses on that day will be erased.

During the live registration period you will need to re-register for all courses!

* Some degree tracks are not available for registration via virtual counseling. Additional details may be found here.

For your information –

 • New students only: Befor registering pleas verify that your dgree is update correctly. You can view the chosen degree track in the in-bar portal >> Candidate >> Registraion. If it is not, please contact as follows: for bachelor degree students, use the student admission form; for graduate degree students, use the graduate school form.
 • For academic questions, such as course clusters, courses within the clusters, registration credits, etc. please contact the individual departments using the ‘administrative requests’ forms found in the ‘administrative requests’ menu in the In-Bar portal.
 •  If your assigned English level doesn’t match your English abilities please contact the EFL (English as a Foreign Language) unit via email at efl.unit@biu.ac.il.
 • For technical issues such as system access, unclear error messages, units that have not been updated, incorrect official year of study, incorrect study track, please contact the Services and Recruitment Center at *9392 or via this contact form.

סטודנטים הנרשמים באמצעות מערכת הרישום לקורסים

 • סטודנטים לתואר ראשון ושנת השלמה בחשבונאות שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ו ואילך. 
 • סטודנטים לתואר ראשון בקמפוס החרדי שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א.
 • סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א.
 • סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ח ואילך.
 • סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז ואילך.
 • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחישוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז ואילך.
 • סטודנטים לתואר שלישי :
  1. רישום אינטרנטי לקורסי אנגלית וקורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים - בכל המחלקות.
  2. רישום אינטרנטי לקורסי המחלקה - במחלקות.: לימודים בין-תחומיים, מוסיקה, תרגום, חינוך, פיסיקה, מתמטיקה, בי"ס לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, כימיה, מדעי החיים, מדעי המדינה , גאוגרפיה, לימודי א"י, מדעי המחשב, פילוסופיה ורפואה.  ובשאר המחלקות על פי הנחיות המחלקה.

פירוט הסטודנטים שאינם נרשמים באמצעות מערכת הרישום לקורסים > בקישור זה

סרטוני הדגמה על אופן הרישום

לרווחת הסטודנטים הכנו סרטוני הדרכה בנושאים שונים לרישום באמצעות מערכת הרישום לקורסים. 

להלן רשימת הסרטונים:

מאחלים לכם רישום מוצלח!

 

סטודנטים שנרשמים ברישום אדמיניסטרטור (ולא באמצעות מערכת הרישום האינטרנטית לקורסים)

 • סטודנטים לתואר ראשון ושנת השלמה בחשבונאות שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ו ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
 • סטודנטים לתואר ראשון בקמפוס החרדי שהתחילו את לימודיהם לפני תשפ"א.
 • סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשפ"א.
 • סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ח ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
 • סטודנטים לתואר שני בתכנית ליעוץ ארגוני.
 • סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ז ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
 • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחשוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ז ולומדים ברצף עד שנה"ל הנוכחית.
 • השלמות לתואר שלישי כל השנים.

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות אדמיניסטרטור עפ"י הנוהל בקישור זה.

תהליך הרישום

  

 • הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב יתבצע במערכת " אינ-בר "
 • המערכת מאפשרת רישום לכל מרכיבי התואר. מומלץ להירשם לקורסים על פי הסדר הבא:
 • מורחב / דו-ראשי
 • ראשי / משני (לסטודנטים שהחלו לימודיהם עד וכולל שנה"ל תשע"ו)
 • אנגלית (סטודנטים לתואר ראשון בשנה א' ברמת בסיסי ומטה יידרשו להירשם קודם לקורס אנגלית)
 • הבעה עברית
 • תעודת הוראה
 • לימודי יסוד ביהדות
 • קורסים כלליים

שימו לב!

 • לפני הרישום האמיתי לקורסים יחויב כל סטודנט לחתום על הצהרה.
   
 • לקראת הרישום ניתן להיכנס לקטלוג הקורסים ולהכין מראש רשימה של כל הקורסים הרצויים, כולל מספרי קבוצות. כדאי להכין מראש גם רשימת קורסים חלופיים למקרה שהקורסים בעדיפות הראשונה יהיו כבר מלאים בעת ביצוע הרישום. 
   
 • בעת הרישום ניתן להיכנס ל"פרטים נוספים" של הקורס ולצפות שם במידע וכן בתאריכי הבחינות של הקורס. בצורה כזו ניתן לבדוק אפשרות להירשם לקורסים שאינם חופפים בתאריכי הבחינות שלהם (בכל מקרה המערכת מתריעה ברישום לקורסים עם בחינות באותו היום).
   
 • בתקופת ימי הרישום והשינויים, יעמוד לרשותכם מוקד שירות וגיוס שייתן תמיכה בנושאים טכניים. מספר הטלפון של המוקד הוא 9392* או 03-5317000.

הצהרה והתחייבות

לצפייה בהצהרה והתחייבות לחץ כאן

 

 

 

 

 

חלון זמן לרישום קורסים

ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת "אינ-בר" תחת 'יעוץ וירטואלי-חלונות זמן' (בצד שמאל).
מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. הרישום לקורסים מוגבל לחלון הזמן בלבד.

לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 04:00 לפנות בוקר, בליל חלון הזמן ובשני הלילות הנוספים שלאחריו (בלילה האחרון עד חצות בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים.

מערכת הרישום לקורסים לא תפעל בימי שישי, שבת וחגים.

חלון זמן למאחרים:

חלון מאחרים מיועד לסטודנטים שלא מימשו את חלון הזמן הראשוני שלהם. 

חלון מאחרים יהיה זמין לסטודנטים שחלון הזמן הראשוני שלהם הסתיים לגמרי (כולל חלונות ערב).

חלון מאחרים לא יהיה זמין לסטודנטים שאינם נרשמים ברישום אינטרנטי.

כיצד ניתן לבחור חלון מאחרים, לפרטים לחץ כאן.

 

שינויים נוספים במערכת ניתן לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר פתיחת שנה"ל.

יעוץ במחלקות

 • בתקופת הרישום לקורסים יעמדו לרשות הסטודנטים  יועצי רישום במחלקות שתפקידם לבצע רישום/שינויים לסטודנטים שאינם יכולים לבצע רישום לקורסים באמצעות מערכת הרישום האינטרנטית, וכן לסייע לסטודנטים בפתרון בעיות שעלו בזמן הרישום האינטרנטי לקורסים.
 
 • סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני (שאינו כלול ביועץ הוירטואלי) יבצעו רישום/שינויים דרך האתר לחובותיהם לתואר הראשון, ויגשו למזכירות המחלקה בה הם לומדים תואר שני על מנת להשלים את ביצוע הרישום/שינויים שלהם.
 
 • אם ישנם קורסים שברצונך להירשם אליהם בנוסף, מעבר לתוכנית הלימודים שלך, עליך לפנות ליועץ במחלקה המתאימה. ניתן גם לפנות דרך לחצן 'פניות מנהליות' --> 'פניה למזכירות'.

 

נוהל רישום לקורסים באמצעות אדמיניסטרטור

לצורך הרישום לשנה"ל תשפ"ב יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן*:

1. יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום  לפי התואר והשנה המתאימים.

3. טרם הרישום, יהיה עליך להכנס למערכת אינ-בר "רישום לקורסים" שם יהיה עליך  לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות:

Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il, או באמצעות פניה למזכירות דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

6. אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il או באמצעות פניה למזכירות דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

7. תלמיד תואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או בקורסים כלליים יפנה בדוא"ל ישירות למחלקות הרלוונטיות (באמצעות לחצן "פנייה למזכירות") לצורך הרישום לקורסים.

8. סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ בטופס פניה 

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

 

* נוהל זה אינו רלוונטי לסטודנטים שנרשמים באמצעות מערכת הרישום האינטרנטית לקורסים.

נוהל רישום להשלמות לתואר שלישי

לצורך הרישום לשנה"ל תשפ"ב, יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום  לפי התואר והשנה המתאימים.

3. טרם הרישום, יהיה עליך להכנס למערכת אינ-בר "לרישום קורסים" שם יהיה עליך  לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות:

Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il, או באמצעות פניה למזכירות דרך האינ-בר כמפורט לעיל.

6. אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il או באמצעות פניה למזכירות דרך האינ-בר כמפורט לעיל. פטורים מקורס אנגלית: : מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים. פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים

7.שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים

8. סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ בטופס פניה 

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

 

נוהל רישום לתואר שלישי

החל משנה"ל תשפ"ב, כל תלמידי התואר השלישי ירשמו לקורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים ולקורסי אנגלית באמצעות מערכת הרישום לקורסים.

ניתן לצפות במועד חלון הזמן שלך במערכת אינ-בר > שנת תשפ"ב (בתפריט מימין למעלה) > חלונות הזמן יופיעו בחלק התחתון של דף הבית.

* במידה וחלונות הזמן שלך עברו ולא נרשמת לקורסים, כעבור מספר ימים יפתח לך חלון חדש ותשלח הודעה במייל.

לצורך הרישום לשנה"ל תשפ"ב יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. על הסטודנט לשלם את שובר המקדמה שנשלח אליו עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד.

2. במועד חלון הזמן שנקבע לך, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר.

לאחר הכניסה ל"רישום קורסים" תתבקש/י לחתום על "הצהרה והתחייבות" ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

3. לאחר חתימה על ההצהרה  יש לבצע רישום לקורסים: 

א. רישום לקורסי יסוד ביהדות - עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים באמצעות אשכולות יהדות שמופיעים במערכת הרישום, כמפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ב. רישום לקורסי אנגלית - במידה ועליך להירשם לקורס אנגלית, עליך להירשם באמצעות אשכול אנגלית שמופיע במערכת הרישום. פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים. פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ג. רישום לקורסי המחלקה, לפי הפירוט הבא:

 • מחלקות בהן הרישום הוא אינטרנטי כמפורט כאןרישום באמצעות אשכולות המחלקה שמופיעים במערכת הרישום.
   
 • מחלקות בהן הרישום הוא באדמיניסטרטור (ע"י יועץ במחלקה) כמפורט כאן - על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין במערכת אינ-בר יש ללחוץ על 'פניות מנהליות' --> 'פנייה למזכירות' ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם, כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ"י המפורט בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים).  סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות, חובה עליך להיכנס למערכת אינ-בר ולבדוק האם תכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה. 

ד. שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

בכל בעיה ברישום הנ"ל יש לדווח מיידית למדור תל"מ בטופס פניה 

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

אישור סופי של מערכת השעות

לאחר סיום הרישום חובה עליך לבדוק האם מערכת השעות המופיעה באינ-בר משקפת במדויק את הרשמתך.

במידה ולא יש לדווח על כך מיידית למדור תל"מ באמצעות טופס פניה.
 
אם לא נקבל הערותיך תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין.
לתשומת לבך, להרשמה זו השלכות רבות, כולל לנושא גובה שכ"ל המחושב לפי הקורסים אליהם נרשמת.

אחריות הרישום

האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה עליך, הסטודנט. כל שינוי שתבצע במערכת, דהיינו הוספה או הורדה של קורסים ישפיע על שכר הלימוד שלך ויחייב אותך, בהתאמה, כמתחייב מתקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ב.

סטודנטים אשר יכנסו לקורסים ללא רישום יחשבו כמי שלא למדו את הקורס ולא יהיו רשאים לגשת לבחינה. לא יתאפשר רישום רטרואקטיבי.

הנחיות מטעם המחלקות

טרם הרישום לקורסים חובה לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות הרלוונטיות, אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה מפרטות דרישות מיוחדות של כל מחלקה וכן מכילות הודעות על שינויים בתוכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר - לסטודנטים בתואר ראשון שהחלו לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ב

הנדון: חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר

לקראת הרישום לקורסים נבקש ליידע אתכם על חלק מה חובות שאתם נדרשים להן לשם השלמת הדרישות לתואר. בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים בישראל המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם (לאו דווקא בשנה הראשונה, כמובן) לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

 • סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר - עבורו הקורסים שבהם הוא חייב הם שני קורסי האנגלית הללו. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד;
 • סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית (EMI – English as a Medium of Instruction) כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו (למשל, קורס פיזיקה באנגלית; קורס היסטוריה באנגלית, וכו', לפי העניין) בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לשם קבלת התואר.

 • סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית  (EMI) בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א (לא קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש!). שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

תוכלו לבדוק בעת עריכת תוכנית הלימודים שלכם את הקורסים המוצעים לכם בשפה האנגלית ולדאוג להשלים חובה זו במהלך לימודיכם לתואר, בין אם בשנה זו ובין אם בשנים הבאות לפני סיום התואר. קורסי התוכן באנגלית ניתנים לזיהוי במערכת האינבר בתור שכאלה.

 • קורסי האנגלית יתרמו לחיזוק שליטתכם בשפה הבינלאומית שבה מתנהל היום חלק גדול מהפעילות המקצועית, העסקית והאקדמית בעולם.
 • שיפור האנגלית יאפשר לכם לקרוא ולהבין מאמרים אקדמיים וחומרי לימוד אחרים באנגלית במהלך לימודיכם.
 • יסייע לכם בעתיד למצוא מקום עבודה ולנחול בו הצלחה, וכן ל המשיך בלימודים לתארים מתקדמים.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות ליועצי המחלקות שישמחו לסייע לכם בנושא.

בברכה,
פרופ' אריה רייך
סגן הרקטור

לימודי יסוד ביהדות

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר ראשון

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שני

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שלישי

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תעודת הוראה

קורסים מתוקשבים תשפ"ג

חובת נוכחות בקורסים בלימודי יסוד ביהדות

חובת בחינה במושגי יסוד ביהדות סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו- אינם מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות

קורסים באנגלית תשפ"ג

 


שאלות בנוגע ללימודי יסוד ביהדות ניתן לשלוח דרך מערכת אינ-בר > בקשות ואישורים > "פניה למחלקה"  או במייל לכתובת: yesod@biu.ac.il, או דרך טלפון 03-5318361.
אין לפנות למחלקות המתמחות בלימודי תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל, אלא לביה"ס ללימודי יסוד בלבד.

רישום לקורסים מתוקשבים

קורס מתוקשב מלא:
קורס ללא הרצאות פרונטליות אשר יש לו אתר מלווה לקורס. באתר נמצא מאגר הידע אשר בו מובאים חומרי הקורס, מערכת להגשת מטלות, לוח הודעות וכן פורום משתתפים פעיל.

ניתן לערוך חיפוש לקורסים מתוקשבים דרך קטלוג הקורסים באתר בר-אילן.

בתחתית המסך מצד ימין יש לבחור 'חיפוש מתקדם' וב'איפיונים' יש לבחור מתוך הרשימה 'מודל-מתוקשב מלא'. 
החיפוש יעלה את כל הקורסים המתוקשבים המתקיימים באותה שנה, ניתן לצמצם את החיפוש ע"י בחירת מחלקה מתוך הרשימה במסך החיפוש הראשי.

קורסי אנגלית

 • כל סטודנט שנה א' ומעלה שטרם סיים את חובותיו באנגלית חייב להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמה שאליה הגיע.
 • סטודנט שהשתנתה רמתו באנגלית, כתוצאה מלימודים קודמים/מבחן אמי"ר עליו לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה, בנין 1004 חדר 4, עם האישור הרלוונטי על מנת לעדכן את הרמה.

 

מגבלות על רישום לקורסים

 • חובות שכר-לימוד קודמים ו/או אי תשלום שובר התשלום הראשון.
 • הקורס מלא.
 • חפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית (חפיפה זו אסורה ע"פ תקנון האוניברסיטה).
 • אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות לקורס.
 • שיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות הנדרשות על-פי תוכנית הלימודים.
 • הקצאת מכסות בקבוצות מסוימות לאוכלוסיות ספציפיות.
 • לתשומת לבך, בכל מקרה של דחיית בקשה לרישום לקורס - תפרט המערכת את הסיבה לדחייה על המסך.

 

תקלות ברישום

אם נתקלת בבעיה במהלך הרישום לקורסים עליך לפעול כדלהלן:
 
 • בנושאים אקדמים כגון: אשכולות, קורסים באשכולות, יחידות (נ"ז) לרישום, קורסים מלאים, תנאי קדם, יש לפנות למחלקה ע"י 'פניה למזכירות' שנמצאת בתפריט 'פניות מנהליות' במערכת אינ-בר.
 • במידה ורמת האנגלית אינה תואמת את רמתכם עליכם לפנות למחלקה לאנגלית- שפה זרה (ע"י פניה למזכירות).
 • בנושאים טכניים כגון: כניסה למערכת, הודעות שגיאה לא ברורות, יחידות שלא מתעדכנות, שנת חוקה לא תקינה, יש לפנות למרכז שירות וגיוס 9392*  או 03-5317000 .

הכרה בלימודים קודמים

 

סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה שיש להם אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותם בפטור מקורסים בלימודיהם בבר אילן, מתבקשים לפנות מיידית למדור סטטוס בצרוף האישורים המתאימים על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלה באמצעות טופס פניה

המערכת לא תוכל להכיר אוטומטית בלימודים הקודמים.