מועדי תקופת השינויים לשנה"ל תשע"ט

תקופת השינויים לשנה"ל תשע"ט לכלל ציבור הסטודנטים תתקיים אי"ה מיום חמישי, ט' בחשון תשע"ט 18.10.18 עד יום רביעי, כ"ב חשון תשע"ט 31.10.18.

לאוכלוסיה הזכאית להירשם ביועץ הוירטואלי תיקבע שעת התחלה לכניסה והחל משעה זו הייעוץ הוירטואלי במערכת אינ-בר יהיה פתוח לביצוע שינויים.

היעוץ הוירטואלי יהיה פתוח בימים  א'-ה' בין השעות 8:00 בבוקר ברציפות עד ליום השינויים האחרון, כ"ב בחשון תשע"ט 31.10.18,  בחצות.

לתשומת לבכם, היעוץ הוירטואלי לא יפעל בימי  שישי ושבת.

 

תקופת השינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד תתקיים אי"ה מיום רביעי, ח' אדר א' 13.02.19 עד יום רביעי, כ"ט אדר א' 06.03.19.

 

אוכלוסיית הסטודנטים שאינה זכאית להירשם ביועץ הוירטואלי תוכל לפנות בתאריכים הנ"ל למחלקות בבקשה לביצוע שינויים באמצעות נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך).

 

חשוב!

ביצוע שינויים במערכת בתקופת השנויים הנ"ל אינו כרוך בתשלום דמי שינויים.

לאחר פרק זמן זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים.

לידיעתך, כל קורס שהנך רשום אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד/י אותו ובין אם לא.

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 17:00.