סטודנטים שאינם נרשמים ביעוץ הוירטואלי אלא ברישום אדמיניסטרטור

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות אדמיניסטרטור עפ"י הנוהל בקישור זה.

סטודנטים העונים להגדרות הנ"ל יירשמו באמצעות אדמיניסטרטור עפ"י הנוהל  בקישור זה.