פריא"ל - שאלות נפוצות

כללי

1. אינני יודע מהם חובותיי במחלקה בה אני לומד. מה עלי לעשות?
2. כיצד ניתן לדעת את מספר קורסי הבחירה שעלי לקחת במחלקה?

3. כמה קורסים כלליים עלי לקחת?

4. כיצד ניתן לדעת שהרישומים לקורסים שביצעתי התעדכנו במערכת של בר-אילן?

5. אני צריך להירשם למערכת מובנית, האם מערכת זו מכילה את כל דרישותיי לשנה הנוכחית?

 

בעיות ברישום

6. איני יכול להירשם בחלון הזמן שנקבע לי. כיצד אבצע את הרישום?

7. איבדתי את הקוד האישי שלי/המערכת מודיעה שהקוד האישי שגוי?

8. טרם שילמתי את שכ"ל לשנת הלימודים הבאה, האם הדבר משפיע על יכולתי להירשם?

9. המערכת לא מאפשרת לי להירשם לקבוצה מסוימת. מדוע?

 

בעיות במערכת השעות

10. קורסים שלקחתי במסגרת התואר מופיעים לי ב"מאזן תוכנית לימודים" תחת אשכול "עודפים"

11. יש לי קורסים חופפים. מה עלי לעשות?

 

בעיות טכניות

12. מופיעה לי אחת מהבעיות הבאות:

1. הודעה "זמן תקשורת הסתיים"

2. בכל פעם שאני מתחבר לאתר מופיעה הודעה שכרגע האתר בעבודת תחזוקה

3. הצלחתי להתחבר למערכת, אבל התפריט בצד ימין הוא חלקי (לא מופיע לי "חפש קורס" / "רשימת מערכת שעות" וכו')

 

אנגלית
13. רמת האנגלית שלי לא מעודכנת. מה עלי לעשות?

14. נבחנתי בקיץ במבחן אמי"ר לשינוי רמה באנגלית כשפה זרה, וטרם עודכנו התוצאות. מה עלי לעשות?

 

לימודי יסוד
15. כמה קורסי יסוד עלי לקחת?

16. ברצוני להירשם לקורסים מתוקשבים / בהתכתבות בלימודי יסוד. היכן הם מופיעים במערכת?

17. סיימתי לימודים בישיבת הסדר, האם אני זכאי לפטור מקורסי יסוד?

 

כללי
1. אינני יודע מהם חובותיי במחלקה בה אני לומד. מה עלי לעשות?
1. עליך לגשת לספר מערכת השעות. באתר זה מופיעות דרישותיה של כל מחלקה ("מבוא"), וכן פירוט הקורסים הנלמדים בה, ומועדם ("קורסים").

2. יש לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות. הנחיות מחלקתיות אלה מפרטות דרישות מיוחדות וכן מכילות הודעות על שינויים בתוכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

 

2. כיצד ניתן לדעת את מספר קורסי הבחירה שעלי לקחת במחלקה?
ב"מאזן תוכנית לימודים", מתחת לכל אשכול ישנה שורת מידע על האשכול. במקרה של אשכול המכיל קורסי בחירה, השורה הנ"ל כוללת את מס' נקודות הזכות (נ"ז) אליהן נרשמת, מינימום נ"ז הנדרשות באשכול הנ"ל וכן את מספר נ"ז / כמות קורסים מרבית אליהם תוכל להירשם במסגרת זו.
שים לב: ישנן מחלקות אשר מטעמים שונים לא ציינו את מס' נ"ז הדרושות באשכול הבחירה. במקרה כזה, ניתן למצוא את דרישות המחלקה בדף ההנחיות המחלקתי . האחריות לעמידה בדרישות המחלקה במקרה זה מוטלת עליך.

 

3. כמה קורסים כלליים עלי לקחת?
ככלל הסטודנטים לתואר ראשון חייבים בקורסים כלליים בהיקף של 2 ש"ש, בלי להתחשב במספר השעות הכולל לקבלת התואר. סטודנט שאינו משלים את מכסת השעות של 64 ש"ש במסגרת דרישות לימודיו במחלקות ובלימודי יסוד, רשאי ללמוד בנוסף לקורס הכללי שהוא חייב, עד 4 ש"ש נוספות בלימודים כלליים להשלמת הדרישות של 64 ש"ש לקבלת התואר. יוצאי דופן הם מקבלי פטור מקורס כללי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

 

4. כיצד ניתן לדעת שהרישומים לקורסים שביצעתי התעדכנו במערכת של בר-אילן?

ראשית, בחר ב"הצג מערכת שעות" או ב"רשימת מערכת שעות" בפריא"ל, וודא שהרישומים לקורסים מופיעים.

כשבוע לאחר הרישום, היכנס לאתר האוניברסיטה, בחר ב"מידע אישי לסטודנט", ובדוק שם אם הפרטים תואמים לרישום שביצעת.

 

5. אני צריך להירשם למערכת מובנית האם מערכת זו מכילה דרישותיי לשנה הנוכחית?

המערכות המובנות לא תמיד מכילות את מכלול הדרישות האקדמיות (אנגלית כשפה זרה, קורסי יסוד וכו'). לכן, לאחר בחירת המערכת המובנית, יש להירשם גם לכל דרישותיך הנוספות לשנה הנוכחית.

 

בעיות ברישום
6. איני יכול להירשם בחלון הזמן שנקבע לי. כיצד אבצע את הרישום?

שים לב: ניתן להירשם גם מחו"ל, בתנאי שהמחשב בו הינך משתמש תומך בהצגת גופנים בעברית.
אם אין באפשרותך להירשם בחלון הזמן שהוקצה לך, באפשרותך להיכנס למערכת ולהירשם בשתי היממות הראשונות (המתחילות ביום של חלון הזמן שהוקצה לך) בשעות 18:00 עד 2:00 לפנות בוקר. וביממה השלישית בשעות 18:00-24:00 בלילה.

שימו לב: אין באפשרותך להירשם ע"י יועץ. היועץ יעמוד לרשות הסטודנטים למענה על שאלות אקדמיות, ולסיוע בפתרון בעיות אותן לא ניתן לפתור דרך מערכת הרישום.

 

7. איבדתי את הקוד האישי שלי/המערכת מודיעה שהקוד האישי שגוי?
הקוד האישי שבעזרתו ניתן להיכנס למערכת נשלח אליך בדואר, בצירוף חלון הזמן שלך. אם לא קיבלת קוד אישי, או שקיבלת סיסמה אבל היא לא מתאימה, ניתן לבצע שליחת קוד ישירות לתיבת הדוא"ל שלך בכניסה לאתר פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il
כמו כן, ניתן לפנות למדור שמ"ע לשחזור הקוד האישי, בטל' 9392* או בדוא"ל: biu9392@biu.ac.il

 

8. טרם שילמתי את שכ"ל לשנת הלימודים הבאה, האם הדבר משפיע על יכולתי להירשם?

שימו לב-
את התשלום לאוניברסיטה יש לשלם עשרה ימים לפני הרישום על מנת שהתשלום יקלט באוניברסיטה.
סטודנט שטרם שילם את חובות שכר הלימוד לאוניברסיטה, או שתשלומו לא נקלט באוניברסיטה, לא יוכל להיכנס ולהירשם דרך האינטרנט ועלול לאבד את חלון הזמן שלו.

 

9. המערכת לא מאפשרת לי להירשם לקבוצה מסוימת. מדוע?
ישנן סיבות שונות הגורמות לכישלון ברישום:

· הודעת הדחייה היא "ישנה מגבלה בקורס זה לאוכלוסיות מסוימות ואינך מוגדר באוכלוסיות אלו" כלומר, ישנן קבוצות המיועדות לאוכלוסיות ספציפיות, לדוגמא למסלולים מסויימים, וחסומות בפני תלמידי מסלולים אחרים, עפ"י החלטת המחלקה. נסה להירשם לאחת הקבוצות האחרות.

· הודעת הדחייה היא "הגעת למכסה המקסימאלית...": כאשר סיימת את חובותיך לאשכול זה או למצרף של אשכולות, המערכת תמנע ממך להירשם לקורסים נוספים באשכול. שים לב, הודעה זו תופיע רק עבור מחלקות בהן קיימת הגבלה על כמות הקורסים/ נ"ז המקסימאלית שניתן לקחת. במחלקות בהן לא מופיעה הגבלה זו, יש לבדוק את דרישות המחלקה בספר מערכת השעות או בדפי ההנחיות של המחלקה.

 

בעיות במערכת השעות

10. קורסים שלקחתי במסגרת התואר מופיעים לי ב"מאזן תוכנית לימודים" תחת אשכול "נוספים"
המקרים בהם יופיעו קורסים באשכול "נוספים" הינם:

1. המחלקה אפשרה לך לקחת קורס שאינו בתוכנית הלימודים המקורית של המחלקה.

2. שעות מחלקה: במחלקות בהן קיימות שעות מחלקה, שעות המחלקה שנלקחו על ידך בשנים קודמות יופיעו תחת אשכול "נוספים".

למרות שקורסים אלו אינם משויכים לאשכול מסוים, הם יכללו בחישוב סה"כ נק"ז לתואר, וכן יחויבו בתשלום.

 

11. יש לי קורסים חופפים. מה עלי לעשות?

1. וודא כי בדקת את כל האפשרויות לקבוצות הלימוד השונות בכל קורס.

2. אם אחד הקורסים הוא קורס בחירה, יהיה עליך לבחור קורס בחירה אחר.

3. אם שני הקורסים הם קורסי חובה, עליך לפנות למחלקה (ואם הקורסים ניתנים בשתי מחלקות שונות - לאחת משתי המחלקות), ולבקש אישור חפיפה בין קורסים במערכת השעות.

4. אם המחלקה לא מאשרת חפיפה בין הקורסים, תאלץ לדחות את הרישום לאחד מהם לשנה הבאה.

 

בעיות טכניות
12. מופיעה לי אחת מהבעיות הבאות:

· הודעה "זמן תקשורת הסתיים"

· בכל פעם שאני מתחבר לאתר מופיעה הודעה שכרגע האתר בעבודת תחזוקה

· הצלחתי להתחבר למערכת, אבל תפריט הרישום חלקי (לא מופיע לי "חפש קורס" / "רשימת מערכת שעות" וכו')

יש לבצע את הפעולות הבאות. לאחר כל אחת מהפעולות, נסה להיכנס בשנית, ואם הבעיה עדיין מופיעה עבור לפעולה הבאה:

1. וודא כי גרסת הדפדפן שבו אתה משתמש הינו אקספלורר מגרסה 5.5 ומעלה. אם ברשותך גרסה נמוכה יותר, יש להוריד גרסה עדכנית יותר.

 

אם אתה משתמש בדפדפן בגרסה עברית:

2. בחר בתפריט באפשרות "כלים", ואז בחלון "אפשרויות אינטרנט". הישאר בכרטיסיה "כללי" (זוהי הכרטיסייה הנוכחית), ואז, ב"קבצי אינטרנט זמניים" (באזור האמצעי של הכרטיסייה), יש ללחוץ על "מחק cookies" ו"מחק קבצים".

3. עבור לכרטיסיית "אבטחה". באותו חלון לחץ על הכפתור "רמת מחדל".

4. עבור לכרטיסיית "פרטיות". באותו חלון שנה את הרמה ל"בינוני" ומטה.

 

אם אתה משתמש בדפדפן בגרסה אנגלית:

2. בחר בתפריט באפשרות "tools", ואז ב"internet options". הישאר בכרטיסיה "General" (זוהי הכרטיסייה הראשונה), ואז,
ב"Temporary internet files_stuad" (באזור האמצעי של הכרטיסייה), יש ללחוץ על "delete cookies" ו"delete Files".

3. עבור לכרטיסיית ב"security". באותו חלון לחץ על הכפתור "default level".

4. עבור לכרטיסיית privacy. באותו חלון שנה את הרמה ל- medium ומטה.

5. אם לאחר ביצוע כל הפעולות הנ"ל הבעיה עדיין נמשכת, יש לעבור למחשב אחר.

 

אנגלית

13. רמת האנגלית שלי לא מעודכנת. מה עלי לעשות?
עליך לפנות למחלקה לאנגלית שפה זרה בפקס שמספרו 03-7384103, בבקשה שיעדכנו את הציון. לאחר מכן, יש לוודא את העדכון טלפונית במחלקה במספר 03-5318237 .

 

14. נבחנתי בקיץ במבחן אמי"ר לשינוי רמה באנגלית כשפה זרה, וטרם עודכנו התוצאות. מה עלי לעשות?
מומלץ כי תירשם לרמת האנגלית הנוכחית שלך (המופיעה ב"מאזן תוכנית לימודים"). לאחר קבלת התוצאות תוכל, במהלך שבוע השינויים, לשנות בחירה זו.

 

לימודי יסוד
15. כמה קורסי יסוד עלי לקחת?
על מנת לקבל פרטים על חובת לימודי יסוד ביהדות לחץ כאן.
שאלות בנוגע ללימודי יסוד ביהדות, יש להפנות במייל לכתובת Basic.Jewish-Studies@biu.ac.il או בטלפון 03-5318361.
שימו לב: אין לפנות למחלקות ללימודי תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל.

 

16. ברצוני להירשם לקורסים מתוקשבים/בהתכתבות בלימודי יסוד. היכן הם מופיעים במערכת?
חלק מקורסי היסוד ביהדות הינם קורסים מתוקשבים/בהתכתבות. בעת רישום לקורס זה תהיה הערה מתחת לפרטי הקורס כי קורס זה הינו בהתכתבות/מתוקשב.
דרך נוספת לאתר קורסים אלו היא דרך המחלקה ללימודי יסוד באתר האוניברסיטה.

 

17. סיימתי לימודים בישיבת הסדר, האם אני זכאי לפטור מקורסי יסוד?

עליך לפנות למדור סטטוס כדי לקבל אישור על פטורים אלו.