הבהרה

לידיעתך, בכל מקרה של סתירה בין הדרישות שיופיעו באתר פריא"ל ובין חוברת מערכת השעות או חוברת הוראות ההרשמה, הנוסח הקובע הוא הנוסח במערכת פריא"ל.


ט.ל.ח.