מוקד התמיכה הטכנית

מספר הטלפון של מוקד התמיכה בנושאים טכניים בלבד
03-5317000 או 9392*.
כתובת דוא"ל לפניות: biu.9392@mail.biu.ac.il
 
בימי רישום שעות המענה במוקד התמיכה יהיו כדלקמן:
ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 20:00
ימי ו' בין השעות 8:30 - 12:30
 
שעות המענה הטלפוני במוקד התמיכה במהלך השנה:
ימים א'-ה' בין השעות 8:30- 18:00
ימי ו' בין השעות 8:30 - 12:30