ביטול רישום לקורס

כאשר סטודנט יבטל את רישומו לקורס (ימחק עצמו מהקורס) - יהיו לו 10 דקות בהן יוכל להתחרט ולהירשם מחדש לקורס (כלומר מקומו בקורס ישמר למשך 10 דקות). אם בתום 10הדקות הסטודנט לא ירשם שוב - ייתכן ומקומו ייתפס.
שימו לב
, בעת ביטול התמחות מתבטלים גם כל הקורסים אליהם נרשם הסטודנט כולל קורסי יסוד, אנגלית, כללי וקורסים של מחלקות אחרות. זמני השמירה הנ"ל גם כן תקפים לקורסים אליהם הסטודנט היה רשום. בעת ביטול תוכניות מובנות גם כן נמחקים כל הקורסים של הסטודנט כולל יסוד, אנגלית, כללי וקורסים של מחלקות אחרות אך אין שמירת מקום.