הכרה בלימודים קודמים

 

סטודנטים שיש להם אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותם בפטור מקורסים בלימודיהם בבר אילן, מתבקשים לפנות מיידית למדור סטטוס בצרוף האישורים המתאימים על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלה באמצעות הדואר לכתובת: מדור סטטוס, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, או בפקס: 03-7384013. המערכת לא תוכל להכיר אוטומטית בלימודים הקודמים.