זימון לרישום באתר האינטרנט

אוכלוסיית הסטודנטים שמיועדת להירשם דרך מערכת פריא"ל קיבלה או תקבל בהמשך הודעת דוא"ל בה מצוין קוד אישי אותו יש להקליד בכניסה למערכת הרישום, בנוסף למספר תעודת הזהות של הסטודנט הנרשם.

הסטודנט יכול למצוא את מועד חלון הזמן האישי שלו באתר האינטרנט בכתובת: http://priel.biu.ac.il. לאחר מילוי ת"ז והקוד האישי ייפתח תפריט בצד הימני של המסך, שם יש ללחוץ על כפתור "חלון הזמן שלי". מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. תפריט הרישום מוגבל לחלון הזמן בלבד, אולם יתר הפונקציות במערכת פריא"ל פתוחות בפני הסטודנט ללא הגבלה (פרט לזמני טעינות נתונים בין השעות 02:00 - 8:00 בבוקר).
כניסה למערכת לאחר חלון הזמן:
לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 02:00 לפנות בוקר, בלילה שלאחר חלון הזמן ובשני לילות נוספים שלאחריו (בליל הרישום האחרון עד לשעה 24:00 בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים. לכן, אם לא ניצלת את חלון הזמן שלך, תוכל להיכנס ולהירשם בשלושת הלילות שלאחר חלון הזמן שלך כמצוין לעיל. במידה שיתרת חלונות הזמן שלך מתקיימת ביום שישי או שבת זמני הפעילות שונים בהתאם לכניסת ויציאת השבת. ניתן להתעדכן בחלון הזמן האישי באתר פריא"ל.
שינויים נוספים במערכת תוכל לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר תחילת שנה"ל, כמפורט באתר בהמשך.