אוכלוסיות הסטודנטים שישתתפו ברישום האינטרנטי

  • סטודנטים לתואר ראשון, שני, תעודת הוראה, מדרשה לבנות ושנת השלמה בחשבונאות.
  • סטודנטים לתואר שלישי במחלקות: לימודים בין-תחומיים, מוסיקה, תרגום, פיסיקה, מתמטיקה, בי"ס לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, כימיה, מדעי החיים, פילוסופיה ורפואה.
  • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחישוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.

סטודנטים לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי במחלקות שאינן רשומות לעיל יירשמו עפ"י הנוהל בקישור זה.

סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים יירשמו דרך רכז/ת התכנית.