אוכלוסיות הסטודנטים שנרשמים ביעוץ הוירטואלי

  • סטודנטים לתואר ראשון,מדרשה ושנת השלמה בחשבונאות שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג ואילך. 
  • סטודנטים לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה ואילך.
  • סטודנטים לתעודת הוראה שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.
  • סטודנטים לתואר שלישי במחלקות: לימודים בין-תחומיים, מוסיקה, תרגום, פיסיקה, מתמטיקה, בי"ס לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, כימיה, מדעי החיים, פילוסופיה ורפואה  שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג ואילך. 
  • סטודנטים הלומדים בתכנית התלת שנתית והארבע שנתית ברפואה ובתעודה בחישוביות ביו-רפואית שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.

סטודנטים לתואר שלישי במחלקות שאינן רשומות לעיל וסטודנטים בהשלמות לתואר שלישי ירשמו עפ"י הנוהל בקישור זה.

סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים יירשמו דרך רכז/ת התכנית.