מעבדת מחשבים לשירות הסטודנט בתקופת הרישום

ניתן לבצע רישום לקורסים דרך אתר פריא"ל במעבדות מחשבים שיש להן חיבור לאינטרנט ברחבי האוניברסיטה.
בבנין אגודת הסטודנטים ניתן לבצע רישום מכל מחשב שיש בו אינטרנט.
בנוסף, ישנה מעבדת מחשבים בבנין 216, בנין מחשבים ומתמטיקה, בקומת המרתף בכיתת סטודנטים 2.