יעוץ במחלקות

  • סטודנטים שיכולים לבצע רישום/שינויים בקורסים דרך פריא"ל לא יוכלו לבוא ליועץ המחלקתי כתחליף לאינטרנט. בתקופת הרישום/השינויים יהיו במחלקות צוות יועצים שתפקידם לבצע רישום/שינויים לסטודנטים שאינם יכולים לבצע רישום לקורסים דרך האתר, וכן לסייע בפתרון בעיות אותן לא ניתן לפתור דרך המערכת האינטרנטית של פריא"ל.
  • אם הינך לומד/ת במסלול לימודים נוסף, שאינו מופיע במערכת פריא"ל, תוכל/י לבצע רישום/שינויים במסלול זה בלבד דרך המזכירות הרלוונטית. לדוגמא: סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני (שאינו כלול בפריא"ל) יבצעו רישום/שינויים דרך האתר לחובותיהם לתואר הראשון, ויגשו למזכירות המחלקה בה הם לומדים תואר שני על מנת להשלים את ביצוע הרישום/שינויים שלהם.
  • אם ישנם קורסים שברצונך להירשם אליהם בנוסף, מעבר לתוכנית הלימודים שלך, עליך לפנות ליועץ במחלקה המתאימה. ניתן גם לפנות דרך לחצן 'פניה למזכירות'.