הודעות חשובות

  • שכר לימוד – סטודנט שטרם שילם את שכר הלימוד, כולל התשלום הראשון לשנה"ל תשע"ז, לא יוכל להירשם דרך האינטרנט, ועלול לאבד  את זכותו להירשם בחלון הזמן שלו. סטודנט אשר שילם את המקדמה ומעוניין לדעת אם התשלום נקלט בשרתי פריא"ל יראה זאת בשאילתת "חלון הזמן שלי".

  • עדכון מסלול לימודים (שינוי עדיפות) – אם באתר הרישום לא מופיע המסלול אותו בחרת ללמוד, מבין המסלולים אליהם התקבלת, עליך לפנות בהקדם למדור תל"מ על מנת שיעדכנו את המסלול אותו אתה מעוניין ללמוד. מומלץ לפנות בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il או בפקס: 03-7384012.

  • כניסה לאתר הרישום ללא רישום לקורסים – פרט לזמנים מוגדרים, כמו תקופת הרישום/השינויים, מערכת הרישום חסומה מפני רישום/שינוי קורסים אך ניתן להמשיך ולהיכנס למערכת על מנת לצפות במאזן תוכנית הלימודים שלכם וביתר הפונקציות באתר פריא"ל. רצוי להמשיך ולעקוב אחר עדכון פטורים, ציונים (עובר/נכשל) וכן עדכון בקשות לשינוי מסלולים.
  • תיבת דואר אלקטרוני  על כל סטודנט לדאוג לעדכון כתובת הדוא"ל האישית שלו לצורך קבלת הודעות ועידכונים שוטפים מטעם האוניברסיטה, במהלך שנה"ל. ניתן לעדכן את כתובת הדוא"ל במערכת המידע האישי.
  • המערכת לא תפעל מערב שבת ועד מוצאי שבת!