זכויות אקדמיות של סטודנטיות בהיריון, שמירת הריון וחופשת לידה