מדרשה לנשים

המדרשה מיועדת לסטודנטיות המעוניינות להעמיק את לימודיהן ביהדות במקביל ללימודיהן הסדירים באוניברסיטה.

במדרשה שבעה מסלולי לימוד:

מסלול לימודים רגיל הכולל 28 ש"ש במשך שנות הלימודים (כ-10 שעות בשנה)

"מתיבתא" - בית מדרש. לימוד מוגבר של 20 ש"ש בשבוע במשך שנה כולל לימוד עצמי מודרך

תכנית משפטניות (בשיתוף הפקולטה למשפטים)

מסלול לדוקטורנטיות מצטיינות הנשיא

תכנית להכשרת מדריכות כלות

תכנית "ראשית" - תכנית לסטודנטיות חסרות רקע דתי

שומעות חופשיות בנות שרות לאומי ומורות משתלמות

תלמידות הלומדות תכנית מלאה בכל אחד מהמסלולים פטורות מלימודי יסוד ביהדות, מקורס כללי, וממבחן במושגי יסוד ביהדות.

הלימודים במדרשה הם בארבעה תחומים: תנ"ך, תורה שבע"פ, הלכה למעשה ומחשבת ישראל.

בנות מתקבלות לאחר ריאיון אישי. ההרשמה מתבצעת במזכירות המדרשה וכן באתר האינטרנט של המדרשה              

http://midrasha.biu.ac.il ובטלפון: 5318270-03

לתשומת לבכן: תלמידות הפטורות מחלק מלימודי היסוד בגין לימודיהן בפקולטה למדעי היהדות או במסגרות אחרות, חייבות להשלים את מכסת השעות הנדרשות לקבלת "התואר" (64 שעות). 

לאתר המדרשה