הדגמת הרישום

אורך הסרטון 18 דקות והוא עוסק בנושא רישום וביטול קורסים, רישום להתמחויות, למערכת מובנה, לקורסי השלמה בתואר שני, פניה למזכירות ולתמיכה טכנית ועוד.
על מנת לצפות בסרטון במלואו לחץ על:  סרטון הדרכה לפריא"ל.
  • ניתן לצפות גם בחלקים של הסרטון לפי הפירוט הבא: