דרישות לקבלת תואר ראשון

        1. תכנית הלימודים והדרישות לתואר ראשון

א. תנאי הקבלה ומסלולי הלימוד

אוניברסיטת בר-אילן מוסמכת להעניק לבוגריה תארים מוכרים, בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח - 1958. כל המסיימים לימודיהם לקראת התואר הראשון בהתאם לדרישות שנקבעו ע"י הסנאט, מקבלים תואר בוגר (B.A במדעי היהדות, הרוח והחברה, B.S.C במדעי החיים, ובמדעים מדויקים ובהנדסה ו-L.L.B בפקולטה למשפטים).

 

תעודת בגרות, מבחן כניסה פסיכומטרי

לאוניברסיטת בר-אילן מתקבלים, לאחר מיון, מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות ישראלית, או בוגרי מכינת 30+ (ראה להלן) או בעלי תעודות מקבילות מארצות אחרות שעמדו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ובתנאי ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית שבמבחן הפסיכומטרי.

מועמדים הפטורים מהבחינה הפסיכומטרית (בחלק מהמחלקות) בשל ממוצע בגרות גבוה חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר) של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברמה של 85 לפחות.

ניתן יהיה לשוב ולדון במועמדותם של חסרי ציון 85 באנגלית, ובמועמדותם של אלה שישפרו ציונם ל- 85 ומעלה לפני פתיחת שנה"ל.

ההחלטה תתקבל גם על פי יכולת הקליטה של המחלקות באותו מועד.

קבלת סטודנטים והענקת סיוע כספי נעשים ללא כל אפליה וללא התייחסות לאמונה ומוצא אתני או לאומי.

ב. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות

א. המכינה מיועדת לבוגרי 12 שנות לימוד, אשר הינם מעל גיל 30 ואינם זכאים לתעודת בגרות.

המכינה מקנה זיכוי אקדמי בגין 3 ש"ש ואפשרות לקבלת פטור מלימודי הבעה עברית בכפוף לעמידה בדרישות הרלוונטיות.

משך הלימודים במכינה הוא כ- 4 חודשים, הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע (יום שלישי אחה"צ ויום שישי)

ב. תכנית הלימודים במכינה לבני 30+:

אנגלית----------------------------------2 ש"ש

מתמטיקה------------------------------1 ש"ש

הבעה ----------------------------------2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל--------------2 ש"ש

מדע וטכנולוגיה------------------------1 ש"ש

מועמד שסיים בהצלחה את לימודיו במכינה לבני 30+ לפני תחילת שנה"ל ולא יאוחר מתחילת ספטמבר, ושציוניו במכינה ובמבחן הכניסה הפסיכומטרי ויעמוד: בתנאי הקבלה של המחלקה המבוקשת על ידו, יתקבל ישירות למחלקה במעמד מן המניין.

ג. הרשמה למכינה לבני 30+:

ההרשמה למכינה לבני 30+ תתקיים במשרדי מינהל המכללות והמכינות, בניין טבע 202 חדר 109. טלפון 03-5317957.

ד. ההרשמה למכינה תהיה פתוחה לכל המעוניין, כולל תלמידים שאין בכוונתם ללמוד באוניברסיטת בר-אילן.

ג. תלמידי מכינות קדם-אקדמיות

תלמידי מכינות קדם-אקדמיות מוכרות ע"י משרד החינוך והתרבות, יידונו עם הצגת ציוני הבגרות.

גם אם תידחה בקשתם של תלמידי מכינה בשלב ראשון, אפשר יהיה לשוב ולדון במועמדותם עם הצגת ציוניהם הסופיים (בגרות) מהמכינה.

מועמדותם תישקל גם לאור מספר המקומות שיוותר בתחום שבו הם מעוניינים ללמוד.

ד. הדרישות לקבלת תואר

לקראת התואר הראשון נדרשות בכל הפקולטות לפחות שלוש שנות לימוד (למעט הפקולטה למשפטים שבה נדרשות שלוש שנים וסמסטר אחד. אופטומטריה וביה"ס להנדסה שבה נדרשות ארבע שנים).

הדרישות מוגדרות בשעות לימוד שנתיות. שעת הוראה שבועית אחת (הרצאה, תרגיל,

מעבדה או סמינריון) במשך שנה אקדמית לתקופת הלימודים כולה, שווה 1 נק"ז. מחלקות

רשאיות לקבוע כי שעת ההשתתפות בכל תרגיל או כל קורס אחר נחשבת לצורך מילוי הדרישות למחצית נק"ז בלבד, או אינה נחשבת כלל כנק"ז.

לקבלת תואר ראשון נדרשות  64 נק"ז לפחות, (במקצועות ההתמחות, בלימודי יסוד ביהדות ובקורסים כלליים).

הדרישות לקראת סיום הלמודים לתואר ראשון

- כל סטודנט חייב ב- 64 נק"ז לפחות, על-פי הנדרש במחלקות בהן הוא מתמחה במקצועות הראשי, המשני, מורחב או משולב.

- בסה"כ הסטודנטים חייבים ב- 2-3 עבודות סמינריוניות לתואר ראשון.

- הסטודנטים חייבים ב- 2-4 קורסים כלליים בתוך מכסת השעות הנדרשת.

- כמו כן חייב כל סטודנט ללמוד 14 נק"ז בלימודי יסוד ביהדות ולעבור מבחן בקיאות

במושגי יסוד ביהדות.

- כל סטודנט חייב לוודא כי הגיע לרמת הפטור בהבעה בעברית לתואר ראשון.

- על הסטודנטים להגיע לרמת הפטור באנגלית כשפה זרה עד תום שנה"ל הראשונה.

ה. שטחי לימוד ומקצועות התמחות

1. מקצועות התמחות:

1. המקצוע הראשי

כ-30 נק"ז.

2. המקצוע המשני

כ-16 נק"ז.

3. המקצוע המורחב

כ-46 נק"ז.

4. דו-ראשי מובנה    

כ-25 נק"ז.

5. דו-ראשי לא מובנה

כ-27 נק"ז.

 

האוניברסיטה תשתדל לקיים את המגמות והקורסים על פי המתכונת המתפרסמת בזה. אף על פי כן שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות לבטל מגמות לימוד, או להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים, אם לא יהיה מספר סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית או אקדמית אחרת.

קורסים חופפים הנדרשים בשתי מחלקות התמחות ילמדו פעם אחת בלבד לפי הנחיות המחלקה במקצוע הראשי. במחלקה השניה יש להשלים את השעות החסרות בקורסי בחירה.

תלמידים הלומדים שני מקצועות ראשיים במסלול בלתי מובנה אינם חייבים בהשלמת שעות חופפות עד היקף של 4 ש"ש.

תלמידים הלומדים במחלקה לכלכלה ראשי/מורחב יחד עם סטטיסטיקה או מתמטיקה במסלול משני, יקבלו פטור מקורסי המרה בהיקף של עד 5 ש"ש ראה טבלת המחלקה לכלכלה

לתואר הראשון ניתנת האפשרות ללמוד באחת מארבע מסגרות הלימוד:

א

מסלול של התמחות במקצוע אחד בתכנית לימודים מורחבת

ב

מסלול הלימודים הרגיל של מקצוע ראשי ומקצוע משני

ג

מסלול לימוד של שלושה מקצועות משניים.

ד

מסלול  דו-ראשי מובנה או לא מובנה (בחלק מן המחלקות)

2. לימודי יסוד ביהדות

14 שעות שנתיות במקצועות: תנ"ך, תלמוד ותורה שבע"פ, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל (פרטים ראה להלן בטבלת הדרישות בלימודי היסוד ביהדות).

תלמידים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בקורסים חלופיים בלימודים כלליים בהיקף של 14 ש"ש.

3. קורסים כלליים

מטרת הלימודים הכלליים היא להרחיב את אופקיו של התלמיד ולהעמיק ולהעשיר את ידיעותיו מעבר לתחום התמחותו המקצועית. תלמידי הפקולטה למדעי הרוח רשאים ללמוד שפה (פרט לאנגלית או עברית) בתנאי ששפה זאת אינה שפת האם שלהם, ואינה נדרשת כחובה במסגרת המקצוע הראשי או המשני או המורחב שבו הם לומדים. קורס למתחילים ולמתקדמים יעניק את מלוא נקודות הזכות בהתאם לשעות הנלמדות, ) 4 ש"ש = 4 נ"ז, 2 ש"ש = 2 נ"ז(.

ברוב המחלקות מתקיימים קורסים כלליים בעלי עניין ואופי כללי, הפתוחים לסטודנטים מכל המחלקות ומשולבים במסגרת הלימודים הכלליים. הלימודים כוללים הרצאות, לימודי טקסטים, פרקי קריאה, תרגילים ובחינות.

במערכת השעות של המחלקות נכללים שיעורים פתוחים לבלתי מתמחים, המצוינים כקורסים כלליים. סטודנטים המבקשים להירשם לקורסים כלליים יבחרו את הקורסים המעניינים אותם, מתוך הרשימה המתפרסמת בחוברת זו, ובהתאם לאמור לעיל.

כל הסטודנטים חייבים בקורס כללי בהיקף של 2 ש"ש בלי להתחשב במספר השעות הכולל לקבלת התואר. סטודנט שאינו משלים את מכסת השעות של 64 ש"ש במסגרת דרישות לימודיו במחלקות ובלימודי היסוד, חייב ללמוד נוסף על הקורס הכללי שהוא חייב, עוד 2  ש"ש נוספות בלימודים כלליים להשלמת הדרישה של 64 ש"ש לקבלת התואר.

4. לימודי אנגלית, עברית, קורסים קדם-אקדמיים ומכינות אינם נכללים במכסת השעות השנתיות הנדרשות לקבלת התואר הראשון.

הפקולטות / מחלקות, שומרות לעצמן את הזכות לשנות מטעמים אקדמיים את תכנית הלימודים, את סדרי הקבלה ואת התקנונים.

5. פקולטות ומחלקות הלימוד שבהן:

הפקולטה למדעי היהדות: תנ"ך, תלמוד, תורה שבע"פ, תולדות ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, ספרות עם ישראל, לימודי יידיש, לדינו,  לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, החוג הרב תחומי במדעי היהדות, אמנות יהודית, היסטוריה כללית ולימודי המזרח התיכון.

 הפקולטה למדעי הרוח: ב"א רב-תחומי במדעי הרוח, פילוסופיה יהודית פילוסופיה כללית, ספרות משווה, לימודי מידע,  ערבית, אנגלית, תרבות צרפת, לימודים קלאסיים, מוסיקה. אנגלית כשפה זרה, לימודי תעודה -  שפת הסימנים הישראלית (שס"י), מוזיקה אלקטרואקסוטית.

 הפקולטה למדעי החברה: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה (חשבונאות, מנהל עסקים), מדעי המדינה, תקשורת, קרימינולוגיה, ניהול- לוגיסטיקה ,החוג המשולב במדעי החברה (פרט, כלל, רנטגן) גיאוגרפיה והסביבה, ביה"ס לחינוך וביה"ס לעבודה סוציאלית, לימודי תעודה -תעודת הוראה, הכשרת מנהלים, שלטון מקומי.

הפקולטה למשפטים:

משפטים, משפטים פילוסופיה,משפטים+כלכלה חשבונאות, משפטים לתואר ראשון + מנהל עסקים לתואר שני -(מסלול זה נועד לסטודנטים של משפטים משנה ב' ומעלה).

הפקולטה להנדסה

הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל

 הפקולטה למדעים מדויקים:

כימיה (תרופתית, חומרים).

פיזיקה , ביופיזיקה (בשיתוף פעולה עם מדעי החיים), מדעי המחשב

מתמטיקה (עיונית שימושית)

 הפקולטה למדעי החיים:

מדעי החיים ( במגמות- ביולוגיה תאית ורפואית, ביולוגיה התפתחותית ופיזיולוגיה של החי, ביולוגיה סביבתית ומדעי הצמח), ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית,

ביופיזיקה (שיתוף פעולה עם המחלקה לפיזיקה), אופטומטריה (בשיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי החיים ולמדעים מדוייקים)

לימודים בינתחומיים:

מדעי המוח (במגמות ביולוגי התנהוגתי ובלשני)

משך הלימודים

משך הלימודים לסיום הדרישות לתואר ראשון בכל הפקולטות, בד"כ - שלוש שנים.

בפקולטה למשפטים - שלוש שנים וסמסטר אחד.

בפקולטה להנדסה- ארבע שנים.

אופטומטריה - ארבע שנים