הודעה לסטודנטים בנושא: הזמנות לטקסי הענקת תארים תשע"ז 2017

 

סטודנטים/יות יקרים/ות,

השבוע התחלנו לשלוח באמצעות הדוא"ל הזמנות לטקסי חלוקת תארים לפקולטות השונות.

ההזמנות לכל הזכאים יישלחו עד שבועיים לפני תאריך הטקס המופיע בטבלה שלהלן.

חשוב לנו לוודא שכל הסטודנטים שהגישו בקשה לסיום תואר למשרד הרשם עד לתאריך ט' ניסן תשע"ז, 5/4/17, יקבלו הזמנה לטקס שלהם.

ולכן, רק אם הגשתם בקשה עד לתאריך 5/4/17 ולא קיבלתם הזמנה עד שבועיים לפני הטקס שלכם, עליכם למלא את הטופס המתאים בטבלה שלהלן. אנו נבדוק את פנייתכם ונטפל בה.

בקשות שיגיעו יותר משבועיים לפני הטקס לא יטופלו.

פקולטה:

תאריך טקס:

טופס למילוי אם לא קיבלת הזמנה החל משבועיים לפני הטקס הרלוונטי

היחידה ללימודים בין תחומיים

 

20.06.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-6/6/17

הפקולטה למדעים מדויקים

 

27.6.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-13/6/17

הפקולטה למדעי החיים

 

27.6.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-13/6/17

הפקולטה למדעי היהדות

 

27.6.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-13/6/17

הפקולטה להנדסה - בוצע שינוי בתאריך הטקס

 

03.7.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-15/6/17

הפקולטה למשפטים

 

29.6.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-15/6/17

הפקולטה למדעי הרוח

 

2.7.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-18/6/17

הפקולטה למדעי החברה:
חוג משולב חברה, ניהול, קרימינולוגיה, גיאוגרפיה

2.7.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-18/6/17

הפקולטה למדעי החברה
חינוך, כלכלה, חשבונאות, עבודה סוציאלית

3.7.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-19/6/17

הפקולטה למדעי החברה: פסיכולוגיה, מנהל עסקים*, מדעי המדינה, סוציולוגיה, תקשורת

4.7.17

טופס פניה ניתן לפנות החל מ-20/6/17

 

*למוסמכי מנהל עסקים למנהלים מסלול 70543 יתקיים טקס נפרד.