ביום הסטודנט, 29/5/17, ייפסקו הלימודים בשעה 14:00

סטודנטים יקרים,

 

יום הסטודנט יתקיים אי"ה בד' בסיון,29/5/17. ביום הזה ייפסקו הלימודים בשעה 14:00

 

בברכה,

מנהל הסטודנטים