קבלת קהל בנושאי שכ"ל

הרינו להודיעכם את סדרי קבלת קהל בנושא שכ"ל:

ביום רביעי, כ"ג ניסן, 19/4/17 – אין קבלת קהל

מיום חמישי, כ"ד ניסן, 20/4/17 ועד יום ראשון, ד' אייר 30/4/17,  תתקיים קבלת קהל במדור שמ"ע בשעות 9:00 -  15:00.