כתובות דוא"ל במחלקות / פקולטות

שם המחלקה / פקולטה

כתובת דוא"ל ליצירת קשר

אופטומטריה

אמנות יהודית

alonis@mail.biu.ac.il

Rachel.hanig@biu.ac.il

אנגלית שפה זרה efl.unit@mail.biu.ac.il
בלשנות וספרות אנגלית depteng@mail.biu.ac.il
ב.א. רב תחומי במדעי הרוח Humanities.Faculty@mail.biu.ac.il
ביה"ס לתקשורת comm.office@mail.biu.ac.il
ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות basic.jewish-studies@mail.biu.ac.il
ביולוגיה חישובית ilana.loinger@mail.biu.ac.il
גיאוגרפיה geog.dept@mail.biu.ac.il
הבעה habaa.unit@mail.biu.ac.il
הנדסה Undergradsec.Engfaculty@mail.biu.ac.il
הסטוריה כללית general-history.dept@mail.biu.ac.il
הסטוריה של המזרח התיכון Mhistory.Dept@mail.biu.ac.il
זרועות הביטחון z.bitachon@gmail.com
חוג משולב חברה - תואר ראשון m-hevra.dept@mail.biu.ac.il
חוג משולב חברה - תואר שני malm@mail.biu.ac.il
חוג משולב יהדות jewish.studies@biu.ac.il
חינוך- תואר ראשון toar1edu@mail.biu.ac.il
חינוך- תואר שני toar2edu@mail.biu.ac.il
חינוך - הכשרת מנהלים menahel@mail.biu.ac.il
חינוך - תואר שלישי toar3edu@mail.biu.ac.il
חשבונאות - תואר שני / תעודה info@barilan-cpa.co.il
ייעוץ ארגוני org.consult@mail.biu.ac.il
כימיה chemistry.office@mail.biu.ac.il
כלכלה economics.student@biu.ac.il
ל.בינתחומיים-פרשנות ותרבות/מדע טכנ' חברה ronit.uri@mail.biu.ac.il
ל.בינתחומיים - מגדר genderst@mail.biu.ac.il
ל.בינתחומיים - מדעי המח תואר ראשון brain.science@mail.biu.ac.il
ל.בינתחומיים - ניהול ויישוב סכסוכים pconfl@mail.biu.ac.il
לימודי ארץ ישראל deptle@mail.biu.ac.il
לימודי מידע Amalia.brand@mail.biu.ac.il
לימודים קלאסיים vered.moshkovitz@biu.ac.il
לשון עברית gacalot@mail.biu.ac.il
מדעי החי lsrishum@mail.biu.ac.il
מדעי המדינה politics.students@mail.biu.ac.il
מדעי המדינה - פרוייקטים projects.politics@mail.biu.ac.il
מדעי המדינה - תואר שלישי politics.students@mail.biu.ac.il
מדעי המדינה - תקשורת מורחב pscomm@mail.biu.ac.il
מדעי המחשב cspriel@macs.biu.ac.il
מדרשה midrasha@mail.biu.ac.il
מוסיקה music.dept@mail.biu.ac.il
מנהל עסקים bschool@mail.biu.ac.il
משפטים law.help@mail.biu.ac.il
מתמטיקה math.dept@mail.biu.ac.il
ניהול - תארים מתקדמים  malm@mail.biu.ac.il
ניהול - תואר ראשון ba.lm@mail.biu.ac.il
סוציולוגיה socdept@mail.biu.ac.il
סוציולוגיה - תואר שלישי sociologia.ma@mail.biu.ac.il
ספרות משווה comlit@mail.biu.ac.il
ספרות עם-ישראל - יידיש - תואר שלישי yiddish@mail.biu.ac.il
ספרות עם ישראל deptli@mail.biu.ac.il
עבודה סוציאלית-תואר ראשון chetda@mail.biu.ac.il
עבודה סוציאלית-תואר שלישי sw.ma@mail.biu.ac.il
עבודה סוציאלית-תואר שני sw.ma@mail.biu.ac.il
עיתונאות ותקשורת journal@mail.biu.ac.il
ערבית arab.dept@mail.biu.ac.il
פילוסופיה יהודית eynat.zuckerman@mail.biu.ac.il
פילוסופיה כללית Philosophy.Dept@biu.ac.il
פיסיקה physics.dept@mail.biu.ac.il
פסיכולוגיה- תואר ראשון psychology.ma@mail.biu.ac.il
פסיכולוגיה- תואר שלישי psy.ma@mail.biu.ac.il
פסיכולוגיה- תואר שני psy.ma@mail.biu.ac.il
קרימינולוגיה criminology.dept@mail.biu.ac.il
שמ"ע - שירות ומידע לסטודנט biu.9392@mail.biu.ac.il
תולדות ישראל deptti@mail.biu.ac.il
תושב"ע depttl@mail.biu.ac.il
תל"מ - תוכניות לימודים tlm.office@mail.biu.ac.il
תל"מ - תוכניות לימודים tlm.office@mail.biu.ac.il
תלמוד depttl@mail.biu.ac.il
תנ''ך depttn@mail.biu.ac.il
תעודת הוראה teachers.training@mail.biu.ac.il
תרבות צרפת french.dept@mail.biu.ac.il
תרגום וחקר התרגום trans@mail.biu.ac.il