שעות קבלה במדור בחינות לידיעתכם

סטודנטים יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם את שעות הקבלה במדור בחינות:

ימים א-ה בשעות:

8:00 – 9:00

11:30 – 12:30

15:00 – 16:00

 

בהצלחה בבחינות,

מנהל הסטודנטים