מידע אישי

למערכת מידע אישי

מערכת מידע אישי מאפשרת גישה למידע אישי לסטודנט ופעולות שונות:

מידע כללי מידע אישי בחינות כללי
 • מועד קורס ומיקומו
 • מועד בחינה ומיקומה
 • ציון בקורס
 • מערכת שעות
 • מועדי בחינות
 • קורסים וציונים
 • מצב חשבון שכ"ל
 • בסיס חישוב שכ"ל
 • רישום שיפור ציון
 • שם משתמש במחשב
 • עידכון כתובת דוא"ל
 • עידכון פרטי בנק
 • אישור לימודים
 • ממוצע ביניים
 • בקשת סיום תואר
 • שינוי סיסמא
 • מושגי יסוד ביהדות
 • רישום למועד מיוחד
 • בחינות חופפות
 • רישום לשיפור ציון

 

למערכת מידע אישי