מועדי תקופת השינויים לסמסטר ב' לשנה"ל תשע"ז

להלן מידע מעודכן המתייחס למועדי תקופת השינויים בקורסים של סמסטר ב תשע"ז:

 

1. מועד ראשון יתקיים אי"ה בימים ראשון עד חמישי בין התאריכים ט – י"ג בשבט, 5-9 בפברואר 2017.

השינויים במועד זה יבוצעו  דרך אתר האינטרנט של הרישום לקורסים, פריא"ל, בכתובת: http://priel.biu.ac.il

סטודנטים המשתייכים לאוכלוסיית פריא"ל* יוכלו לבצע את השינויים ממועד חלון הזמן שייפתח להם ביום ראשון 5.2.17 ברציפות עד תום תקופת השינויים ביום חמישי 9.2.17 בשעה 24:00, פרט לזמני טעינת הנתונים לפנות בוקר.

 

2. מועד שני יתקיים אי"ה בימים שני עד רביעי בין התאריכים כ"ט אדר – ב ניסן 27-29 במרץ 2017.

השינויים במועד זה יבוצעו ע"י המחלקות ולא עצמאית ע"י הסטודנט. לצורך ביצוע השינויים על הסטודנט לפנות ישירות למחלקה אליה שייך הקורס באמצעות הדוא"ל, ולפרט את השינויים המבוקשים. יש לדאוג לציין פרטים אישיים בכל פנייה. 

 

***לאור החלפת מערכות האניברסיטה אנו ממליצים מאוד להקדים ולבצע את השינויים במועד הראשון, במערכת פריא"ל***

 

חשוב!

במועדי השינויים הנ"ל ניתן יהיה לבצע שינויים בקורסי סמסטר ב בלבד.

שינויים בקורסים שנתיים או של סמסטר א לא יתאפשרו!

השינויים לא יהיו כרוכים בתשלום דמי שינויים!

 

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 8:30 - 18:00.

 

*יתר הסטודנטים המשתייכים לאוכלוסייה הנרשמת באמצעות אדמיניסטרטור יוכלו לבצע שינויים במועד הראשון עפ"י נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך), ובמועד השני, כמו יתר הסטודנטים, באמצעות טופס בקשה לביצוע שינויים.