עבירות משמעת בבחינות - הנחיות וקריאת אזהרה - הכנסו

סטודנט/ית נכבד/ה,

לעבירות משמעת בבחינות ייחשבו העבירות הבאות:

1. הכנסת חומר אסור
אנו מזהירים מפורשות כי הכנסת חומר אסור לבחינה: פתקים, ניירות בכיסים, במחשבוני כיס, בקלמרים, רישום של הערות על גבי חומר המותר בשימוש בבחינה ובכל מקום אחר הנה עבירת משמעת חמורה, שתביא להעמדתך לדין בפני ועדת משמעת, שיכולה להרחיקך מהלימודים באוניברסיטה. לא יתקבל כל תרוץ מסוג: "שכחתי שיש בידי חומר אסור".

2. פסילת קורס בגין החזקת טלפון סלולארי וכל מכשיר אלקטרוני אחר בשעת בחינה
בעקבות ריבוי המקרים שבהם נתפסו סטודנטים עם טלפון סלולארי בשעת בחינה , החליטו הרשויות האקדמיות באוניברסיטה והסנט , להחמיר בעונשם של סטודנטים שייתפסו בעבירה של החזקת טלפון סלולארי או כל מכשיר אלקטרוני אחר במהלך בחינה גם במקרה שהטלפון או המכשיר האלקטרוני סגור.

שימו לב, סטודנט שייתפס בעבירה זו יוענש בפסילה מידית של הקורס כולו , ללא הזמנה לוועדת משמעת .

3. להלן דגשים והנחיות נוספות הנוגעות לטוהר הבחינה והעובר עליהן צפוי לעמוד בפני ועדת המשמעת.
א. חומר עזר בבחינה: באם מותר להכניס חומר עזר, התנהגו אך ורק בהתאם להנחיות.

חומר עזר, כגון ספרים ומחשבונים חייבים להיות נקיים מהערות !

בבחינה ללא חומר עזר, אסורה הכנסת חומרים מכל סוג שהוא.

ב. הוצאת שאלות או תשובות ממבחנים סגורים ו/או שאלונים סגורים/ אמריקאיים

ג. דיבור סטודנטים , לתשומת ליבכם . חל איסור מוחלט לשוחח במהלך הבחינה. -

ד. העברת חומר בין סטודנטים בבחינות. גם בבחינה עם חומר פתוח לא תותר העברת חומר בין סטודנטים, אפילו דרך המשגיח/ה. על כל סטודנט להצטייד בחומר משלו.

ה. כל הפרעה למהלך התקין של הבחינה, כולל אי ציות להוראות המשגיח/ים או ויכוחים

עמם, יכולים להביא לבירור בפני ועדת המשמעת.

לאור האמור, הנכם מתבקשים לשים לב להנחיות של המשגיחים בבחינות , להרחיק כל מכשיר טלפון או מכשיר אלקטרוני אחר ולהניחם ליד הלוח או על שולחן המשגיחים .

 

לאתר ועדת המשמעת ולתקנון המלא.

 

בהצלחה בבחינות

אודליה עזאני

רמ"ד בחינות